Nowy menadżer Śródmieścia

Łukasz BIlik

Łukasz Bilik, rzecznik prasowy Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, od 1 lipca będzie łączył tę pracę z obowiązkami miejskiego menedżera śródmieścia. Ta funkcja była nieobsadzona od lutego tego roku, kiedy na znak protestu przeciwko likwidacji samodzielnej funkcji menedżera i podporządkowaniu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.


Marek Poznański, były poseł Ruchu Palikota, był menedżerem Śródmieścia od 2017 roku. Na początku lutego tego roku złożył wypowiedzenie, nie zgadzając się na przeniesienie z Biura Rewitalizacji i Klimatu, gdzie był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego specjalisty, do nowo utworzonego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji.

Jak napisał w wydanym oświadczeniu: „Mając na uwadze reorganizację Urzędu Miasta Lublina z przełomu 2021/2022, wyrażam swój sprzeciw i dezaprobatę dla likwidacji piastowanej przeze mnie funkcji menedżera śródmieścia. W mojej ocenie likwidacja funkcji menedżera śródmieścia wpłynie negatywnie na rozwój przestrzeni Starego Miasta i Śródmieścia”. Poznański wyraził przy tym swoje zaskoczenia niezapowiedzianą zmianą i wyjaśnił, że nie przyjął propozycji przeniesienia do biura miejskiego konserwatora zabytków, gdzie funkcja menadżera nie miała umocowania.

Przez ponad cztery lata pełnienia funkcji menadżera, Poznański zaproponował wiele ciekawych rozwiązań podnoszących atrakcyjność turystyczną lubelskiego Starego Miasta i Śródmieścia. Część z nich, jak wprowadzenie jednorodnych, stylizowanych ulicznych szyldów, montaż brony w Bramie Krakowskiej, czy historycznej studni przed Bramą, zostało zrealizowanych, inne trafiły do szuflady.

Teraz uatrakcyjnianiem zabytkowej części Lublina zajmie się Łukasz BiIik, któremu od 1 lipca prezydent Krzysztof Żuk powierzył pełnienie funkcji menadżera Śródmieścia, wyrażając przy tym przekonanie, że taka funkcja w mieście, takim jak Lublin, jest niezbędna.

– Zarządzanie ścisłym centrum to znana i sprawdzona metoda w wielu krajach europejskich. Codzienny i bezpośredni kontakt menadżera Śródmieścia z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami pozwala na skuteczne i sprawne rozwiązywanie bieżących problemów, a także realizację wyzwań związanych ze specyfiką tej przestrzeni. Zależy nam na współpracy i dialogu, dlatego o wszelkich działaniach i pomysłach będziemy rozmawiać i konsultować je z osobami, które tu mieszkają, czy prowadzą swoją działalność. Jestem przekonany, że nowy menadżer Śródmieścia sprawdzi się w tej roli znakomicie. Będzie kontynuował już rozpoczęte rozwiązania w zakresie rewitalizacji tej części miasta i wdrażał nowe, wypracowane wspólnie propozycje – stwierdził Krzysztof Żuk, informując o nominacji dla Ł. Bilika.

Nowemu menadżerowi Śródmieścia ten obszar miasta i jego problemy są doskonale znane. Bilik od lat jest i pozostanie rzecznikiem Zarządu Nieruchomości Komunalnych, którego większość zasobów znajduje się w tej części miasta. Ma już plany, czym w pierwszej kolejności zajmie się jako menadżer: tworzeniem przestrzeni zielonych (na początek wprowadzenie pnączy przy kamienicy Rynek 13), poprawą estetyki w zakresie instalowania reklam na budynkach i w pasach drogowych, gospodarką odpadami, wsparciem i promowaniem ginących zawodów oraz pomocą dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here