W nowy rok z nową kasą

Radni PiS nie szczędzili krytyki przedstawionemu przez prezydenta planowi dochodów i wydatków Lublina na 2017 rok i zagłosowali za odrzuceniem uchwały budżetowej

Po ponad sześciu godzinach gorącej dyskusji głosami radnych Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina rada miasta uchwaliła budżet Lublina na 2017 rok. Dochody miasta mają wynieść 2,058 miliarda złotych, a wydatki 2,119 mld złotych, z czego 420 mln złotych to inwestycje. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 60 milionów złotych powiększając dług miasta do 1,333 miliarda złotych.
Wynik głosowania był jasny już na początku sesji. Radni Prawa i Sprawiedliwości punktowali jednak kolejne pozycje w budżecie – zadłużanie miasta czy brak inwestycji, zwłaszcza drogowych, w niektórych dzielnicach. – To budżet prezydenta, nie mieszkańców. Odrzucono propozycję wspólnej pracy z radnymi PiS. Z 441 wniosków radnych PiS nie uwzględniono miażdżącej większości. Dochody są przeszacowane, między innymi z biletów MPK. Niewiele wydatków majątkowych zostanie zakończone w przyszłym roku. Sporo zadań to wykup gruntów i realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego i to te wydatki miasto poniesie w 2017 roku. Kolejne transze kredytów przeznaczymy na spłacenie już zaciągniętych – krytykował Tomasz Pitucha, szef klubu radnych PiS.
Podał przy tym wiele przykładów niezrealizowanych, a obiecanych inwestycji, między innymi oświetlenie ulicy Tymiankowej, przebudowę ul. Nałkowskich, salę gimnastyczną dla Gimnazjum nr 15, basen dla ZS nr 10.
Jan Madejek, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, chwalił natomiast prezydenta za „odważny i inwestycyjny budżet”. – Jest on kontynuacją stabilnych budżetów z wcześniejszych lat. Dobry kompromis, choć trudny do realizacji, z rewolucyjną wręcz rolą Zarządu Dróg i Mostów. Jednocześnie nie obciąży nadmiernie mieszkańców podatkami – komentował Madejek.
W odpowiedzi na „niewykonalność” budżetu prezydent wspomniał, że to wnioski klubu PiS są dla miasta… niewykonalne. – Łączna ich wartość to 350 milionów złotych. Wpisanie ich byłoby z punktu ekonomicznego absurdem – stwierdził prezydent Krzysztof Żuk. W toku dyskusji zgodził się na wyznaczenie środków na stworzenie dokumentacji pod budowę parkingów przy ulicy Pogodnej i 300 tysięcy złotych na dokumentację nowej placówki VI Komisariatu Policji na Tatarach.
Dyskusja wielokrotnie schodziła na wątki poboczne. Radnym bez wątpienia udzielił się przedświąteczny klimat z Sejmu RP. Ostatecznie uchwała budżetowa została przegłosowana 16 głosami radnych koalicji przy sprzeciwie 15 radnych PiS.
BARTŁOMIEJ CHUDY

Najważniejsze inwestycje

Największymi przyszłorocznymi inwestycjami w Lublinie będą: budowa nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin (łączącego z obwodnicą miasta), kontynuacja budowy ul. Muzycznej z mostem na Bystrzycy oraz przebudowa skrzyżowania ulic Solidarności, Sikorskiego i gen. Ducha, budowa szkoły przy ulicy Berylowej, dokończenie przebudowy placu Litewskiego (ponad 50 milionów), stadionu lekkoatletycznego Startu (37 mln zł), budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Judyma na Węglinie Północnym i budowa trzech nowych bloków komunalnych na Felinie. Nad Bystrzycą rozpoczną się prace ziemne pod długo oczekiwany Park Zawilcowa (10 mln zł).