Nowy rok – nowe wyzwania

Dyrektorzy powiatowych szkół z wicestarostą świdnickim Waldemarem Białowąsem

We wrześniu prawie 400 nowych uczniów rozpocznie naukę w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych. Czeka na nich m.in. nowoczesna hala sportowa przy I LO im. W. Broniewskiego czy zmodernizowane Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Także w tym roku uczniowie PCEZ, Zespołu szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół w Piaskach będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk i staży u zagranicznych pracodawców. Poza praktykami w Niemczech uczniowie wyjadą w tym roku do Grecji.


Powiatowe szkoły coraz skuteczniej przyciągają nowych uczniów.

– Myślę, że wybór lubelskich liceów czy techników może wynikać z niewiedzy o potencjale naszych szkół, dlatego je promujemy, doposażamy, remontujemy i proponujemy nowe kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy – mówi wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs. – Tegoroczny nabór do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wypadł bardzo dobrze. Łącznie mieliśmy ponad 100 więcej podań niż rok temu – dodaje.

Świdnickiego „Bronka” wybrało 96 uczniów. Powstaną tu cztery klasy: matematyczna, humanistyczna, językowo-menadżerska i biologiczna. Najczęściej wybierana była klasa językowo-menadżerska, do której zgłosiło się 30 chętnych oraz matematyczna z 28 uczniami. – Klasa matematyczna jest objęta patronatem Politechniki Lubelskiej, dzięki czemu można brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich. Przedmioty ścisłe są tu naprawdę na wysokim poziomie – ocenia wicestarosta.

Naukę w PCEZ wybrało 125 osób, ale rekrutacja trwa jeszcze do końca sierpnia. Tu największym zainteresowaniem cieszy się kierunek technik informatyk, który wybrało 45 uczniów. Drugi najbardziej oblegany kierunek to technik eksploatacji portów i terminali z 20 chętnymi. Tegoroczną nowością jest klasa technik grafiki i poligrafii cyfrowej z 13 chętnymi uczniami.

W Zespole Szkół nr 1 im. C.K Norwida edukację rozpocznie 63 nowych uczniów. Tu największe zainteresowanie wzbudza kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych. – 21 chętnych. Drugi z kierunków to technik logistyk i technik obsługi turystycznej – po 19 zgłoszeń. „Norwida” chętnie wybierają także uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu.

W Zespole Szkół w Piaskach od nowego roku przybędzie 94 uczniów. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek technik pojazdów mechanicznych – 34 chętnych oraz technik informatyk – 22 uczniów. 26 chętnych zgłosiło się natomiast do Szkoły Branżowej I Stopnia w ZS w Piaskach. – Uczniowie chętnie wybierają tę szkołę z kilku powodów, m.in. dlatego, że mogą tu bezpłatnie zrobić prawo jazdy. Obecnie inwestujemy w szkołę kwotą ok. 8 mln zł ze środków unijnych, które przeznaczone są na rozwój warsztatów i termomodernizację budynków szkoły – mówi Waldemar Białowąs.

Wciąż prowadzony jest nabór do Zespołu Szkół w Trawnikach. Placówka zachęca uczniów do nauki w Branżowej Szkole I stopnia, a jest w czym wybierać. Proponuje kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ślusarz, lakiernik, a także mechanik maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Trawniki kuszą atrakcyjnymi kierunkami górniczymi, dlatego jeszcze niezdecydowani uczniowie powinni rozważyć wybór technikum w Trawnikach, gdzie mogą zdobyć zawody: górnik podziemnej eksploatacji złóż i elektryk. Prowadzone są także zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: górnik podziemnej eksploatacji złóż i technik górnictwa podziemnego. Szkoła może pochwalić się dobrą bazą dydaktyczną i zapleczem sportowym. (DC)