Nowy rozdział w cyfryzacji UMCS otwarty

Studenci rozpoczęli praktyki w lubelskiej siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki. To początek dobrze zapowiadającej się współpracy między UMCS a COI – największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego.


W ramach inauguracji praktyk, która miała miejsce 17 stycznia, oprócz spraw formalnych, takich jak: podpisanie umów, wydanie laptopów i kart dostępowych do budynku czy szkolenia bhp, świeżo upieczeni praktykanci spotkali się z mentorami oraz kierownikiem zespołu developmentu COI w celu omówienia tematu prac prowadzonych w ramach współpracy. – To projekt, który otwiera nowy rozdział związany z tym, co traktujemy jako absolutny priorytet, a mianowicie informatyzację i cyfryzację naszej uczelni rozumianą w różnych aspektach – zapowiedział podczas listopadowego spotkania z dyrekcją COI prof. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Podczas praktyk młode osoby nabędą konkretne umiejętności z zakresu m.in. programowania aplikacji mobilnych i możliwości pracy w zespole pod okiem ekspertów. Studenci opracują aplikację umożliwiającą budowę formularzy wykorzystywanych do przeprowadzania ankiet. – Będą to ankiety skierowane do jakiejś konkretnej informacji np. przesłania CV czy zgłaszania chęci udziału w programach rozwoju oraz szkoleń. Działania będą oparte o technologie, które wykorzystujemy w COI, czyli m.in. Java i JavaScript oraz może jakiś framework.

Przez sześć tygodni będziemy pracować nad tym, żeby nasi studenci dostali jak największą dawkę wiedzy. Osoby wyróżniające się mogą liczyć na propozycję dalszej współpracy. Chcemy nie tylko nauczać, ale również pozyskać nowych pracowników, którzy będą chcieli wspólnie z nami się rozwijać – tłumaczy Krzysztof Dębowski, kierownik zespołu developmentu w COI. – Staramy się rozwijać framework. Tworzymy m.in. profil zaufany czy system rejestrów państwowych, z których korzystają wszystkie nasze urzędy – dodaje.

Do pierwszej edycji praktyk w COI zakwalifikowało się siedmiu praktykantów z różnych uczelni. – O praktykach dowiedziałem się podczas spotkania zorganizowanego na UMCS. Myślę, że to dobry moment na zdobycie wiedzy w zawodzie. Jestem zadowolony zarówno z pierwszych rozmów z pracownikami, jak i w kwestii koordynacji wszystkich zadań w ramach praktyk. Dostrzegam też potencjał i możliwość umocnienia się w danym środowisku, jeżeli chodzi o oprogramowanie, np. w frameworku, co z kolei w przyszłości może przełożyć się na znalezienie lepszej pracy. Dodatkowo po odbytych praktykach istnieje możliwość przedłużenia współpracy z COI – to kolejny plus – mówi jeden z praktykantów, Rafał Kossowski, student pierwszego roku II st. na kierunku informatyka UMCS.

To dopiero początek

Program praktyk studenckich to początek współpracy i obie partnerskie placówki zapewniają, że zakres wspólnych działań z pewnością się rozszerzy. – Liczymy na owocną pracę i współpracę zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów służących do cyfryzacji relacji między klientem, czyli obywatelem, a państwem. Mamy w tej kwestii jeszcze dużo do zrobienia i liczymy, że wspólnie z uniwersytetem będziemy cyfryzować jeszcze szybciej – powiedział podczas podpisywania porozumienia Przemysław Koch, dyrektor COI. MG

News will be here