O bezpieczeństwie osób starszych

W czwartek (13 grudnia) w Woli Uhruskiej policjanci spotkali się z lokalną społecznością, by porozmawiać o szeroko pojętym bezpieczeństwie seniorów. Główną uwagę poświęcono powszechnym w ostatnim czasie oszustwom „na wnuczka” i „na policjanta”.

Debata pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” była kolejnym przedsięwzięciem włodawskich policjantów mającym na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. – Podczas debaty I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie, podinsp. Krzysztof Tatys oraz policjanci włodawskiej komendy i posterunku w Woli Uhruskiej przekazali szczegółowe informacje o szeroko pojętym bezpieczeństwie m.in. oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” i innych aktualnych zagrożeniach czyhających na osoby starsze – mówi Bożena Szymańska z KPP we Włodawie.

– Z kolei o bezpieczeństwie w ruchu drogowym opowiedział Tadeusz Łańcucki z WORD w Chełmie. Podczas spotkania zostały zaprezentowane nowe narzędzia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa – Krajowa Mapa Zagrożeń, aplikacja Moja Komenda, program „Dzielnicowy Bliżej Nas” – wylicza pani rzecznik. (b)