O bezpieczeństwie w SP nr 5

W SP nr 5 w Krasnymstawie przedszkolaki i uczniowie klas I-III spotkali się z aspirant sztabową Anną Podgórską z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Gościa oraz uczestników spotkania przywitała dyrektor SP nr 5 Justyna Haładyj. W trakcie zajęć profilaktycznych pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” dzieci uczyły się bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w szkole oraz podczas zabawy. Dowiedziały się, jak zachować się na przejściu dla pieszych, w kontakcie z obcą osobą lub agresywnym psem. Przypomniały sobie podstawowe przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najmłodsi uczestnicy zajęć otrzymali odblaskowe opaski. Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Alicja Bolesta. (k)