O bezpieczeństwo na Lwowskiej

Agnieszka Pocińska-Bartnik, radna miasta Krasnystaw, zabiega o bezpieczeństwo na ul. Lwowskiej. – Brakuje tam chodnika i przejść dla pieszych, a ulica ta jest bardzo ruchliwa, szczególne zagrożenie stwarzają tiry – mówi radna.

Na ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw radna Agnieszka Pocińska-Bartnik złożyła dwie interpelacje dotyczące ul. Lwowskiej. W pierwszej zwróciła się do burmistrz Hanny Mazurkiewicz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, jakie działania podjęło miasto w celu pozyskania środków na wykonanie bezpiecznego dojścia do planowanego przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej. – Przypomnę, że już interpelowałam w tych sprawach do pani burmistrz. Prosiłam o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej, które umożliwiłoby bezpieczne dojście do pobliskiego przystanku. Wytyczenie przejścia jest szczególnie ważne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci dojeżdżających autobusem do szkoły. Duże natężenie ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 812 oraz duża częstotliwość przemieszczania się pieszych w tej okolicy do sklepu i przystanku, uzasadniają potrzebę realizację niniejszego zadania – przypomina radna.
Na wcześniejsze interpelacje Pocińskiej-Bartnik Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie odpisał, tłumacząc, że „nie posiada w swoi budżecie środków na wykonanie takiej inwestycji”. Jednocześnie ZDW wskazał możliwość wykonania zadania w oparciu o „Procedurę prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanej przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”. – W związku z tym, iż odpowiedź z ZDW wpłynęła do urzędu miasta ponad 6 miesięcy temu, proszę panią burmistrz o udzielenie odpowiedzi: czy podjęła już pani decyzję odnośnie wykonania bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego na ul. Lwowskiej, czy zostały podjęte już jakieś czynności w związku z powyższym? – mówiła na sesji radna.
Pocińska-Bartnik przypomniała też o potrzebie budowy chodnika przy ul. Lwowskiej. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here