O inwestycjach, węglu i wsparciu dla piłkarzy

Czwartkowe (15 grudnia) posiedzenie Rady Gminy w Woli Uhruskiej nie obfitowało w interpelacje, dyskusji też prawie nie było. Dobra informacja jest taka, że we wtorek przyjedzie transport węgla, a ze złych (szczególnie dla kibiców, działaczy i piłkarzy), że Vitrum Wola Uhruska w tym roku nie dostanie już żadnego wsparcia.

Wójt Jan Łukasik w sprawozdaniu opowiadał m.in. o dystrybucji węgla i spotkaniu z wykonawcą oczyszczalni ścieków w Stulnie.

– Ósmego grudnia podpisaliśmy umowę na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa przy ulicy Kolejowej w Woli Uhruskiej. Przetarg wygrała firma z Orchówka, która za 3,144 mln zł zrealizuje tę inwestycję. Będzie na to miała 1,5 roku – informował wójt Łukasik.

Interpelacje złożył jedynie wiceprzewodniczący Tadeusz Pawłowski. – W związku z rewitalizacją centrum Woli Uhruskiej chcę zapytać, czy w ramach przedsięwzięcia trwają prace nad stworzeniem Domu Pracy Twórczej i kto organizacyjnie i personalnie miałby za niego odpowiadać oraz komu instytucjonalnie miałby podlegać ten twór. Czy znane są już koszty jego działalności, czy wygeneruje nowe miejsca pracy? – dopytywał radny, który zauważył, że na budynku Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej wiszą flagi związków zawodowych nauczycieli. – Czy akcja protestacyjna związków zawodowych będzie miała wpływ na samorząd? – chciał też wiedzieć radny z Bytynia.

Następnie samorządowcy przyjęli pięć uchwał. Na początek poszedł projekt o zagospodarowaniu lokali będących w posiadaniu gminy. W dalszej kolejności przyjęto stawki za dowóz niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych, rozpatrzono petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, a także dokonano zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

W wolnych wnioskach jako pierwszy głos zabrał Andrzej Puchala, prezes Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, który opowiedział o powstawaniu nowej siedziby instytucji i podziękował radnym za wsparcie udzielone na doposażenie tego ośrodka. Sekretarz Mariusz Jachimczuk poprosił obecnych o przekazanie mieszkańcom informacji w sprawie dystrybucji węgla. – Od 20 grudnia przez cztery dni będziemy otrzymywać kolejne dostawy węgla. Wiele osób zgłosiło zapotrzebowanie na to paliwo, proszone są więc o zgłaszanie się przed świętami do przedsiębiorstwa Baza, na terenie którego będzie składowany ten opał – przypomniał M. Jachimczuk.

Na koniec obrad przewodniczący Marian Łubkowski poruszył kwestię miejscowego klubu piłkarskiego Vitrum Wola Uhruska, który boryka się z problemami finansowymi. – Zarówno ja, jak i pan wójt otrzymaliśmy od zarządu klubu pismo w sprawie udzielenia finansowego wsparcia dla klubu, by mógł on zamknąć działalność w tym roku. Jego władze proszą też, by w przyszłym roku na wsparcie kultury fizycznej i sportu przeznaczyć większą dotację – tłumaczył Łubkowski. Kwestię wsparcia tegorocznego od razu wykluczono, bo jak mówiła pani skarbnik Justyna Kędzierawska, jest już na to za późno. Co zaś do zwiększenia dotacji przyszłorocznej stwierdziła, że na to pieniądze musi znaleźć rada przy układaniu budżetu. Dyskusję zamknął wójt, proponując, żeby nad tym zagadnieniem pochylić się w przyszłości. (bm)

News will be here