O pszczołach wie wszystko

Magdalena Janowska z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie znalazła się wśród laureatów konkursu „Pszczoły w moim otoczeniu” skierowanego do uczniów z województwa lubelskiego.

Organizatorem konkursu był urząd marszałkowski województwa lubelskiego oraz powiat lubelski realizujący projekt: „Lubelszczyzna miodem płynąca – kultywowanie tradycji pszczelarskich oraz kulturowego dziedzictwa regionu”. Zmagania podzielono na dwa etapy. Pierwszy odbywał się w każdej ze szkół biorących udział w konkursie, drugi, finałowy, w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie w przedsięwzięciu reprezentowały Joanna Turczyńska, Karolina Pomarańska i Magdalena Janowska. Wśród laureatów konkursu znalazła się ostatecznie Magdalena Janowska. (k)