O takich zyskach MPWiK raczej musi zapomnieć

MPWiK-owi przy zatwierdzonych taryfach cen wody i ścieków oraz ciągle rosnących cenach prądu trudno będzie wypracować zyski, którymi spółka mogła się pochwalić w latach ubiegłych

Walne zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie za ubiegły rok. Spółka zarobiła w nim na czysto 5,5 mln zł, ale po tym jak Wody Polskie „ścięły” proponowaną przez nią podwyżkę opłat za wodę i ścieki z ok. 15 do ok. 5% tak dobre wyniki w tym roku i latach kolejnych będą raczej nieosiągalne.

O wynikach finansowych za 2020 rok pozostałych miejskich spółek informowaliśmy w sierpniu. Lubelski Ratusz nie przekazał nam wówczas danych jedynie z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, tłumacząc, że w spółce nie odbyło się jeszcze walne zgromadzenie wspólników, które zatwierdza sprawozdanie finansowe (w tym roku, w związku z pandemią, był na to czas do końca września, ale wszystkie spółki miały obowiązek przygotować wstępne sprawozdanie finansowe do końca czerwca – przyp. aut.).

Spekulowaliśmy wówczas, że miasto nie chciało chwalić się dobrym wynikiem MPWiK, które od lat jest najrentowniejszą z lubelskich spółek komunalnych, w momencie, kiedy trwało zatwierdzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowej taryfy opłat MPWiK za wodę i ścieki. W tamtym momencie regulator już dwukrotnie odrzucił propozycje spółki, zarzucając jej właścicielowi, czyli miastu Lublin, że ceny wody i ścieków byłyby niższe, gdyby „miasto nie wyciągało z gospodarki wodno-kanalizacyjnej dodatkowych środków w postaci dywidendy od zysków”?

Nasze przepuszczenia, przynajmniej co do dobrego wyniku finansowego MPWiK w 2020 roku, potwierdziły się. Jak wynika z zatwierdzonego właśnie sprawozdania finansowego w ubiegłym roku spółka przyniosła 5,5 mln zł zysku netto. To więcej o ok. 1,1 mln zł niż w 2019 roku, ale o blisko 6,4 mln mniej niż w 2018 roku. Powtórzenie tak dobrych wyników w najbliższych latach wydaje się być jednak niemożliwe. Wody Polskie zgodziły się ostatecznie na podniesienie przez MPWiK opłaty za wodę i ścieki od września br. z 8,91 zł/m3 (łącznie) do 9,39 zł, tj. ok. 5%, a nie jak pierwotnie chciała spółka do 10,03 zł, czyli ok. 15%. Od września 2022 za metr sześcienny wody i ścieków zapłacimy łącznie 9,77 zł, a od września 2023 r. – 9,82 zł.

Miejskie wodociągi zatrudniają ponad 830 osób. W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie w spółce wyniosło 5 285 zł.

Marek Kościuk

Wyniki pozostałych spółek komunalnych za 2020 rok

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 4 680 418 zł zysku,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. – 497 623 zł zysku
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. – 2 460 187,55 zł zysku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. 6 681 600 zł straty
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 4 608 323 zł straty
Port Lotniczy Lublin S.A. (miasto ma ok. 50% akcji) – 18 171 681 zł straty
Motor Lublin S.A. (miasto ma ok. 25% akcji) – 4 227 658 zł straty
MKS Lublin S.A. (ponad 90% akcji należy do miasta) – 2 674 441 zł straty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here