Obciążenia w dół

W środę (9 listopada) odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. Najważniejszym punktem obrad było ustalenie wysokości podatków na przyszły rok. Poza tym radni zdecydowali m.in. o zaciągnięciu kredytu oraz uchwalili program profilaktyki przeciwalkoholowej.

 

Posiedzenie, jak zwykle, rozpoczęło się od interpelacji. Radni domagali się m.in.: odstrzału bobrów, remontu gminnych dróg, usunięcia krzaków z poboczy dróg powiatowych. Zgłoszono też problem częstych zakłóceń w sieci niskiego napięcia. Następnie podjęto cały pakiet uchwał. Najpierw przyjęto roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, następnie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Potem przyszła kolej na podatki, które obowiązywać będą w 2017 roku. I tu dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, bo w przyszłym roku podatki od nieruchomości będą o kilka groszy niższe, niż obecnie. Taka sama stawka, jak w roku bieżącym, będzie obowiązywać właścicieli samochodów ciężarowych. Następnie rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu oraz dokonała zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. – Kredyt w kwocie 1 mln zł wynika z przesunięć przy realizacji niektórych projektów. Część tej kwoty będzie przeznaczona na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a cześć pójdzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wyjaśnia Tomasz Antoniuk, wójt gminy. (bm)