Obcokrajowcy w Kościuszce

Uczniowie z „Kościuszki” gościli studentów w swoich domach. W zajęciach z obcokrajowcami uczestniczyli także gimnazjaliści z PG nr 1 i PG nr 2 we Włodawie.
Młodzież poznała nie tylko osobliwości prezentowanych krajów, ale przede wszystkim miała możliwość sprawdzenia swojej znajomości angielskiego. Wielu z nich udało się przełamać blokadę językową, tak często towarzyszącą nauce języków obcych.
Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka języka angielskiego Klaudia Marcioha. Dyrektor I LO Arlena Krawczuk złożyła zagranicznym gościom podziękowania, obdarowując ich upominkami związanymi z liceum oraz miastem Włodawą. Obie strony wyraziły chęć kontynuowania współpracy.

News will be here