Obradowali przedsiębiorcy

(10 kwietnia) Wręczenie nominacji nowym członkom oraz informacja na temat ulg podatkowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, to główne punkty sesji Włodawskiej Rady Biznesu, która w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Nowymi członkami WRB zostali: Anna Demianiuk, Klaudia Cykier i Robert Kunz.

– Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do wspólnego działania na rzecz rozwoju gospodarczego i turystycznego Włodawy – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Lista członków Włodawskiej Rady Biznesu jest otwarta. Każdy przedsiębiorca może brać udział w jej pracach.

Podczas sesji WRB skarbnik miasta Elżbieta Torbicz przedstawiła kryteria niezbędne do skorzystania z ulg podatkowych (PIT, CIT) wynikających z przyjętej przez Sejm, 10 maja 2018 r., ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie, część województwa lubelskiego, w tym powiat włodawski, znalazła się pod kuratelą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. To właśnie jej pracownicy i eksperci służyć będą pomocą przedsiębiorcom i wydawać decyzje o wsparciu.

Z kolei sekretarz miasta Krzysztof Małecki poinformował zebranych o bieżących działaniach związanych z realizacją największej inwestycji w historii Włodawy, tj. projektu rewitalizacji. Przedstawił również bieżącą informację o konkursach unijnych, z których przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na inwestycje w swojej firmie.

W trakcie dyskusji zebrani zaproponowali, aby sesje i spotkania WRB odbywały się częściej. Powstać ma również m.in. strona internetowa, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli wymieniać się informacjami na temat podejmowanych działań. (a)