Obradowali włodawscy seniorzy

(13 listopada) W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyła się X sesja Włodawskiej Rady Seniorów. Główne tematy sesji to 500+ dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także oferta Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego i informacja o działaniach w ramach projektów „Aktywny Senior” i „Czas”.

Informację na temat 500+ dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przedstawiła kierownik Biura Terenowego ZUS we Włodawie Janina Zarczuk.

Świadczenie to przyznawane jest osobom, które ze względu na swój stan zdrowia ponoszą zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną. Do jego otrzymania uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy. Ze świadczenia mogą skorzystać również emeryci i renciści, których łączny dochód nie przekracza 1600 zł. Szczegółowe informacje dotyczące tego rodzaju wsparcia można uzyskać w Biurze Terenowym ZUS we Włodawie.

Z kolei kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Agnieszka Kuryluk przedstawiła radnym ofertę tej placówki. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego ma na celu niesienie wsparcia osobom z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzinom. W zakresie swoich działań placówka oferuje m.in.: konsultacje, pomoc w powrocie na rynek pracy, grupy wsparcia i wizyty specjalistów w nagłych przypadkach. Do korzystania z zajęć odbywających się w Centrum Zainteresowań Ambitnych Seniorów zachęcała natomiast Magdalena Gryglicka – reprezentująca włodawski oddział PCK.

Centrum Zainteresowań Ambitnych Seniorów mieści się przy ulicy 11 Listopada (wejście od tyłu budynku poczty). Podczas sesji mówiono także o nowych zajęciach w ramach projektu „Aktywny Senior”. Informację przedstawiły Jadwiga Świtka i Janina Klimczuk. Z kolei przedstawiciele związków i stowarzyszeń senioralnych przedstawili informację na temat bieżącej działalności.

– Zakres państwa działalności i lista sukcesów stale się wydłużają – mówił podczas sesji WRS burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wysiłek włożony w aktywizację środowiska senioralnego we Włodawie. Dzięki Państwa pracy osoby starsze mogą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Na prośbę radnych burmistrz przekazał również relację ze spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie sesji wręczono Ogólnopolskie Karty Seniora. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here