Jak obronić się przed agresywnym klientem?

W sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury zorganizowano szkolenie z zasad samoobrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wzięła w nim udział m.in. burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Organizatorem spotkania był Areszt Śledczy w Krasnymstawie, a odbyło się ono w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy”. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele takich instytucji jak: urząd miasta Krasnystaw, MOPS, starostwo powiatowe, Dom Dziecka, Kuratorium Oświaty czy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Szkolenie przeprowadzono na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną rozpoczęło przemówienie dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anny Adamskiej. Wykład o trudnym kliencie wygłosiła psycholog Aresztu Anna Poniedziałek. Część praktyczną przeprowadzili funkcjonariusze specjalnej grupy interwencyjnej służby więziennej, prezentujący różne techniki obrony przed konfliktowym klientem, dostosowane do reakcji w wąskich pomieszczeniach, w biurze czy na korytarzu, gdzie potencjalnie może dojść do niebezpiecznej sytuacji. (k)