Obwodnica południowa Chełma jednojezdniowa?

Planowany przebieg obwodnicy południowej Chełma

Chełmscy urzędnicy wyszli z założenia, że lepiej mieć alternatywę i zlecają projektantom przygotowanie – obok wariantu dwujezdniowego południowej obwodnicy miasta – także jednojezdniowy. Potem wybiorą wariant, na który ratusz będzie stać, bo prezydent Jakub Banaszek trwado zapowiada, że obowdnica powstanie – pierwsza łopata zostanie wbita w 2026 roku, a inwestycja będzie gotowa dwa lata później.

Trwa opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnicy południowej miasta. Wykonanie tej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej miasto zleciło specjalistycznej firmie. Prace przy studium potrwają jeszcze długo, bo ma być ono gotowe pod koniec 2025 roku lub na początku 2026 roku. W tym czasie miasto musi postarać się o dodatkowe pieniądze na budowę obwodnicy południowej, szacowanej na około dwieście sześćdziesiąt milionów złotych. Dotąd ratusz pozyskał na ten cel 100 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kluczową kwestią pozostaje jesienna zapowiedź ówczesnego wiceministra obrony narodowej o wpisaniu obwodnicy południowej na listę dróg strategicznych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz przekazania przez resort 150 mln zł na tę inwestycję. W kwietniu br. na jednej z komisji rady miasta urzędnicy zapewniali, że są w kontakcie zarówno z MON, jak i ministerstwem infrastruktury w zakresie finansowania całego przedsięwzięcia. Tymczasem na ostatniej sesji (28 maja) radni przystali na wniosek urzędników i przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta, zakładające dodatkowe pieniądze – ponad 100 tys. zł – na rozszerzenie zakresu umowy z wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy południowej Chełma. Przy omawianiu tego punktu Marzena Guzowska, skarbnik miasta wyjaśniła, że zmiana ta polega na ujęciu w opracowywanym STEŚ jeszcze jednego wariantu przebiegu obwodnicy – jednojezdniowego. Byłaby to tańsza alternatywa tak ważnej dla miasta inwestycji.

– Nie rezygnujemy z wariantu dwujezdniowego, do wariantów opracowywanych w ramach STEŚ dodajemy kolejny wariant – jednojezdniowy – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Po ich zaprojektowaniu będziemy je analizować i wtedy stwierdzimy, na który nas stać i który jest najbardziej optymalny.

Wkład własny miasta szacowany jest na 40 milionów złotych. (mo)

News will be here