Obywatelskie pomysły wybrane

Znamy już wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm. Do realizacji trafi 23 z 41 poddanych ocenie mieszkańców pomysłów. Na ich realizację miasto przeznaczy 2,5 mln zł.

W tegorocznym głosowaniu nad BO wzięło udział 2 425 mieszkańców Chełma, którzy oddali w sumie 8 809 głosów. Wśród głosujących zdecydowaną większość stanowiły panie – 65 proc. Chełmianie przeważnie głosowali za pomocą urządzeń mobilnych – 52 proc. Najwięcej głosów oddano drugiego dnia głosowania – 572 głosy, najmniej ostatniego – 355.

Oto lista zwycięskich projektów

Projekty ogólnomiejskie:

 1. Chełm przeciwko bezdomności zwierząt – liczba głosów: 769, koszt – 220 tys. zł;
 2. „Czytam, bo lubię” – zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej – 538, 10 tys. zł;
 3. Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm – 502; 121 tys. zł;
 4. „Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie” – 331, ok. 57 tys. zł;
 5. Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulic Wirskiego i Karłowicza – 179; 90 tys. zł.

Projekty osiedlowe:

 1. Rejowiecka (łącznie 320 oddanych głosów) – Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej – 127; 175 tys. zł; Budowa peronów przystankowych – 71; 29,5 tys. zł.
 2. Śródmieście (324 oddanych głosów) – Remont placu zabaw między ulicami Czarnieckiego i Młodowskiej – 105; 159,2 tys. zł.
 3. Zachód (128 oddanych głosów) – Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym „Os. Gwarek 02” – 128; 24,5 tys. zł.
 4. Słoneczne (329 oddanych głosów) – Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym – 170, 175 tys. zł.
 5. XXX-lecia (154 oddanych głosów) – Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy SP nr 6 – 89, 175 tys. zł.
 6. Kościuszki (200 oddanych głosów) – Magiczny Ogród Sensoryczny przy PM nr 13 – 200, 170 tys. zł.
 7. Dyrekcja Dolna (365 oddanych głosów) – Remont chodnika przy przychodni miejskiej – 194, 175 tys. zł.
 8. Dyrekcja Górna (174 oddanych głosów) – Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza – 77, 140 tys. zł; Remont chodnika przy ul. Jana Kazimierza od strony wschodniej – 43, 33,3 tys. zł; Budowa progu zwalniającego z kostki (na ul. Słowackiego) – 27, 6,5 tys. zł; Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej – 27, 10 tys. zł.
 9. Cementowni (616 oddanych głosów) – Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wyminę nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej – 259, 174,3 tys. zł, Budowa chodnika na ul. Brzóski po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym – 165, 125 tys. zł, AKTYWNOŚĆ-RADOŚĆ-ZDROWIE – 111, 35 tys. zł, Remont chodnika przy ul. Cementowej – 81, 174,7 tys. zł.

Zielony Budżet:

 1. Ogród sensoryczny dla najmłodszego chełmianina (przy PM nr 6) – 1200, 183 tys. zł,
 2. Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku „Lubelska/Urząd Miasta” – 581; 30 tys. zł. (opr. w)