Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

lowiec chelmski

W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie przez trzy dni (9-11 października) zespoły oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej oceniały prawidłowość pozyskania rogaczy. Łącznie oceniono prawidłowość odstrzału 1198 kozłów pozyskanych w minionym sezonie łowieckim przez myśliwych selekcjonerów. Wyceniono wstępnie jako trofea medalowe 88 sztuk parostków, w tym: 32 sztuki jako brązowomedalowe, 35 – srebrnomedalowe i 21 – złotomedalowe.


Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie wyróżnił selekcjonerów za pozyskanie najokazalszych i najciekawszych w formie trofeów. W kategorii najokazalsze trofeum w minionym sezonie łowieckim przyznano:

I lokatę i tytuł „Rogacz AD 2019” Marcinowi Trociowi z KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, za pozyskanie 26 maja na terenie obwodu łowieckiego nr 167 w pow. chełmskim rogacza z parostkami o masie 685 g; złoty medal 163,60 pkt CIC.

I lokatę przyznano Mirosławowi Kościowi z KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, za pozyskanie 3 sierpnia w obwodzie łowieckim 154 w pow. chełmskim rogacza z masą parostków 710 g; złoty medal 150,00 pkt CIC.

II lokatę przyznano Józefowi Drygasiewiczowi z KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie za pozyskanie 31 lipca w obwodzie łowieckim 207 w pow. krasnostawskim rogacza z masą parostków 645 g; złoty medal 141,50 pkt CIC.

II lokatę przyznano Maciejowi Osieleńcowi z KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie za pozyskanie 23 czerwca w obwodzie łowieckim 112 w pow. włodawskim rogacza z masą parostków 560 g; złoty medal 139,80 pkt CIC.

III lokatę przyznano Piotrowi Stępniowi z KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie za pozyskanie 9 sierpnia w obwodzie łowieckim 208 w pow. krasnostawskim rogacza z masą parostków 645 g; złoty medal 139,62 pkt CIC.

W kategorii najciekawsze w formie trofeum w minionym sezonie (z uwzględnieniem niespotykanej formy) wyróżniono w konkursie „Rogacz – Myłkus AD 2019:

– Mariusza Dulniaka z KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie za pozyskane parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie nr 226, w dniu 29 czerwca, masa 490 g.

– Janusza Chadama z KŁ nr 74 „Kaczuszka” w Lublinie za pozyskane parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie łowieckim nr 107, w dniu 14 lipca, masa 270 g.

– Zbigniewa Wiatra z KŁ nr 84 „Przepiórka” w Lublinie za pozyskane parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie nr 48 w dniu 8 czerwca, masa 430 g. (m)