Od 15 lat obdarowują miłością

Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk złożył na ręce Barbary i Henryka Frańczaków podziękowania za wieloletnią współpracę i wkład wniesiony w rozwój powiatowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

Barbara i Henryk Frańczakowie zostali zawodową rodziną zastępczą w 2006 r. Była to pierwsza tego typu rodzina zastępcza w powiecie krasnostawskim. Pomysł o tego typu dobroczynnej działalności pojawił się w momencie, gdy ich jedyna córka wyjechała z domu rodzinnego. Państwo Barbara i Henryk kierowali się chęcią wykorzystania swojego czasu i energii na coś pożytecznego. Jak sami mówią, chcieli, „by coś po ich życiu zostało, by ktoś kiedyś ich wspomniał z uśmiechem na ustach”.

Na przestrzeni 15 lat w rodzinie wychowało się 9 dzieci. Państwo Frańczakowie opiekę nad dziećmi traktowali jak powołanie, w swojej pracy kierowali się potrzebami dzieci i aktywnie je realizowali. Tworzyli ciepłą atmosferę i więź emocjonalną, zapewniając dzieciom wsparcie i akceptację. Byli inicjatorami powstania Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Ziemi Krasnostawskiej „Uśmiech dziecka”, służyli pomocą oraz wsparciem dla nowo powstałych rodzin zastępczych, działali w grupie wsparcia. Zostali nagrodzeni w 2019 r. za wkład w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej przez marszałka województwa lubelskiego.

Satysfakcję z wkładanego wysiłku w pełnienie funkcji rodziny zastępczej państwo Frańczak odczuwają, gdy słyszą od swoich byłych podopiecznych, że żyją zgodnie z wartościami, jakie im przekazywali przez lata.

Starosta Leńczuk składając na ręce Barbary i Henryka kwiaty i list gratulacyjny dziękował za postawę godną najwyższego uznania i naśladowania. Podkreślił także rolę empatii i misji, jaką wypełniają rodziny zastępcze dla społeczności lokalnej. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here