Od Integracji-Rewalidacji-Komunikacji po Wieniawę dziecięcych uśmiechów

W tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego (23 września – 10 października) mieszkańcy Lublina będą mieć do wyboru 137 projektów, z czego 51 ogólnomiejskich i 86 dzielnicowych. By ułatwić decyzję prezentujemy krótki opis każdego z nich. W tym numerze przedstawiamy drugą część projektów ogólnomiejskich.

O-34 „IntegracjA-RewalidacjA-KomunikacjA – wakacyjne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem”, koszt 189 500 zł. Projekt stworzy możliwość realizacji zajęć z integracji sensorycznej (SI), rewalidacji społecznej i logopedii dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w okresie letnim.

O-35 „Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów”, koszt 1 000 000 zł. Poprzez Wąwóz Rury przebiega Aleja Miast Partnerskich, łącząca ul. Nadbystrzycką z ul. Armii Krajowej. Jest to ostoja zieleni pomiędzy dwoma dzielnicami mieszkalnymi – Czuby i LSM. Aby uatrakcyjnić to miejsce oraz zmobilizować mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu na łonie natury chcemy zaproponować budowę ścieżki na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów – streszczają swój pomysł autorzy projektu. Docelowo planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej na całym odcinku wąwozu.

O-36 „Rewitalizacja terenów sportowych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie – budowa boiska wielofunkcyjnego”, koszt 641 000 zł. Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego przy VIII LO do gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkową.

O-37 „Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/”, koszt 999 988 zł. Projekt jest czwartym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. W 2023 roku autorzy projektu chcieliby utworzyć dwa boiska – wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz treningowe o nawierzchni sztucznej.

O-38 „Remont ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej”, koszt 1 000 000 zł. Projekt polega na remoncie jezdni przy ulicy Podwale oraz zabezpieczeniu zieleni przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej poprzez nasadzenie krzewów oraz wbicie solidnych drewnianych palików.

O-40 „Mały Sportowiec”, koszt 200 000 zł. Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym od lutego do listopada 2023 roku. Poza zajęciami organizowane będą spotkania z zawodowymi sportowcami reprezentującymi różne dyscypliny sportu.

O-41 „Aktywne Pokolenie”, koszt 200 000 zł. Projekt będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania, które w latach ubiegłych cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców Lublina. Zakłada on realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, od lutego do grudnia 2023 r., w minimum 7. dyscyplinach.

O-42 „Duże drzewa dla miasta”, koszt 525 000 zł. Projekt polega na nasadzeniu 5 podrośniętych drzew – o obwodzie pnia 35-45cm – w każdej z dzielnic Lublina.

O-44 „Aktywny Uczeń”, koszt 200 000 zł. Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (14-19 lat). Projekt zapewni możliwość bezpłatnego udziału w minimum 8 dyscyplinach sportowych do wyboru.

O-46 „Ponikwoda – ul. Dożynkowa – remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ulicy”, koszt 1 000 000 zł. Projekt zakłada remont nawierzchni jezdni ulicy Dożynkowej i chodnika, wymianę latarni na całym odcinku, wraz z turbo oświetleniem przy przejściach i skrzyżowaniach, odmalowanie wszystkich przejść dla pieszych farbą fluorescencyjna oraz zamontowanie barierek wzdłuż ulicy, oddzielających chodnik od jezdni, a w pierwszej kolejności montaż przy przejściach dla pieszych.

O-47 „Dolina Czechówki- sport i rekreacja”, koszt 736 500 zł. Projekt przewiduje stworzenie tras spacerowych, aktywnej ścieżki dla czworonogów i ich opiekunów, elementy skatepark przy ścieżce rowerowej, ogród zmysłów przy siłowni, wysianie łąki kwietnej i przygotowanie miejsc dla rodzinnych pikników na terenach między ul. Północną, a Al. Solidarności.

O-49 „Szlak Lubelskiego Koziołka w Lublinie”, koszt 1 000 000 zł. Projekt ma na celu stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu, które zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej Lublina, w charakterystycznych miejscach historycznych i turystycznych każdej z dzielnic. Pierwszy Lubelski Koziołek o imieniu Onufry stoi już przy lubelskim ratuszu. Kolejne staną w każdej z 27 dzielnic naszego miasta.

O-51 „Zadbajmy o zwierzęta”, koszt 200 000 zł. Celem projektu jest zadbanie o zwierzęta, które z uwagi na środowisko miejskie narażone są na różne zagrożenia, poprzez budowę budek lęgowych dla ptaków, jeży, wiewiórek, budowę domków dla kotów i kastrację wolno żyjących dachowców, zatroszczenie się o płazy, narażone na zagrożenia komunikacyjne w okresie wiosennej migracji. Projekt zakłada również przeprowadzenie leczenia i zabezpieczenia najcenniejszych drzew (usuwanie posuszu, korekta uszkodzonych koron, założenie wiązań chroniących przed rozłamaniem itp.).

O-52 „Renowacja boisk sportowych przy ul. Bursztynowej i Biedronki”, koszt 929 350 zł. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni mocno wyeksploatowanego dużego boiska przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej 22, zakup kontenera do składowania sprzętu, a także zakup bramek do gry w piłkę nożną. Drugim z zadań będzie renowacja zdewastowanego, zagrażającego bezpieczeństwu ogrodzenia wokół boiska przy Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Biedronki 13 w Lublinie.

O-53 „Aktywizacja sportowa przedszkolaków”, koszt 84 000 zł. Projekt zakłada zorganizowanie 20 godzin zajęć sportowych w każdym z 20 wybranych przedszkoli na terenie Miasta Lublin. Placówkom, które będą uczestnikami projektu, zostaną przekazane sprzęty sportowe, wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć w celu dalszej ich kontynuacji.

O-54 „Ściana płaczu – atrakcja turystyczna – Lublin Chasydzka Jerozolima”, koszt 200 000 zł. Projekt ma na celu przypomnienie wielokulturowości miasta poprzez budowę instalacji artystycznej w postaci „Ściany płaczu” na wzór tej z Jerozolimy. Instalacja miałaby zostać wykonana w pobliżu miejsca, gdzie była zlokalizowana Synagoga Maharszala jako wspomnienie o tej budowli, a jednocześnie jako miejsce „magnes” dla odwiedzających miasto Lublin turystów.

O-55 „Różowa skrzyneczka w każdej szkole i urzędzie”, koszt 150 000 zł. Projekt zakłada zakup i montaż w szkołach i ogólnodostępnych miejskich instytucjach oraz urzędach 500 skrzyneczek wyposażonych w bezpłatne materiały higieniczne dla kobiet.

O-56 „Wieniawa – Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji”, koszt 1 000 000 zł. Projekt ma być kontynuacją projektu BO z 2021 r i ZB z 2020 r. w ramach, których wstępnie posprzątano teren na osiedlu Wieniawa między restauracją McDonald’s a Lidlem, przy alei Solidarności w Lublinie, i stworzenie w tym miejscu dostępnego dla wszystkich parku rekreacyjno-sportowego „Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych”.

O-58 „Kochać – jak to łatwo powiedzieć. Kochać – tylko to, więcej nic…”, koszt 200 000 zł. Projekt ma na celu zorganizowanie festiwalu muzycznego imienia Piotra Szczepanika z utworami o miłości. – Będzie to upamiętnienie obywatela Lublina jak i promocja dla miasta, bo nikt nie może więcej wiedzieć o miłości i Lublinie, niż tu urodzony w 14 lutego 1942 r. i zmarły w 20 sierpnia 2020 r. Piotr Szczepanik – przekonują autorzy projektu.

O-59 „Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy”, koszt 1 000 000 zł. W ramach projektu miałby zostać wyremontowany odcinek ścieżki między mostem żelaznym przy ul. Janowskiej a ul. Żeglarską.

O-60 „Uporządkowanie ulicy Węglinek”, koszt 502 500 zł. Projekt zakłada ulepszenia nawierzchni ul. Węglinek, postawienia latarni oraz koszy na śmiecie.

O-62 „Sport w Centrum Miasta”, koszt 624 500 zł. Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej w centrum miasta przy Alejach Racławickich na terenie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

O-63 „Milion na drzewa”, koszt 1 000 000 zł. Projekt zakłada zakup i posadzenie sadzonek (na ile wystarczy funduszy) różnych gatunków drzew na terenie całego miasta w lokalizacjach wskazanych przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta, Rady Dzielnic i mieszkańców.

O-64 „Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy!”, koszt 200 000 zł. Projekt zakłada bezpieczne dla ludzi, ale zwalczające komary i kleszcze opryski na terenie całego miasta, a nie tylko w kilku wybranych miejscach. Do tego w ramach projektu rozwieszonych zostanie w mieście 500 budek dla zjadających komary jerzyków oraz zakup schronów dla nietoperzy i budek lęgowych dla drobnego ptactwa. Lokalizacje będą ustalane z chętnymi na przyjęcie takiej budki właścicielami nieruchomości.

O-66 „Opieka nad kotami wolno żyjącymi”, koszt po weryfikacji: 200 000 zł. Projekt dotyczy kompleksowej opieki nad kotami wolno bytującymi na terenie Lublina. Główne elementy to dokarmianie (zakup karmy) i opieka weterynaryjna: odławianie, kastracje, odrobaczanie, odpchlanie oraz szczepienie p/wściekliźnie.

O-67 „Moje miasto moje powietrze-Lublin bez smogu”, koszt 71 000 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii, w formie m.in. bilbordów, spotów, plakatów, promującej działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza w Lublinie – dotacje do wymiany ogrzewania, stosowanie ekologicznych paliw oraz zalet korzystania z alternatywnych środków transportu (np. komunikacja publiczna, rower miejski i inne). Kampania zakłada również działania, w których czynny udział będą brali mieszkańcy, czyli np. gra miejska, konkurs wiedzy ekologicznej z nagrodami czy wydarzenia plenerowe z atrakcjami dla mieszkańców.

O-68 „Remont ul. Północnej”, koszt 1 000 000 zł. Projekt przewiduje remont zdegradowanej nawierzchni ul. Północnej na odcinkach od przejścia na wysokości Kościoła Mariawitów do ul. Lipińskiego oraz za wiaduktem Poniatowskiego w kierunku ul. Rogowskiego.

O-69 „Licealista z indeksem”, koszt 200 000 zł. Projekt zgłoszony przez Związek Uczelni Lubelskich (Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy) proponuje całoroczne cykliczne, wielowymiarowe zajęcia edukacyjne teoretyczne i praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych na uczelniach tworzących ZUL. Każdy z uczniów-uczestników otrzyma indeks, w którym uzyska wpisy z zajęć praktycznych, laboratoriów, ćwiczeń. Projekt ma pozwolić oswoić się przyszłym studentom z lubelskim środowiskiem akademickim, co ma ich zachęcić do pozostania w Lublinie i kontynuowania edukacji w naszym mieście.

O-70 Boisko wielofunkcyjne dla dzielnicy „Dziesiąta” przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie”, koszt 1 000 000. Projekt zakłada budowę przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 30,00×42,00m z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4m.

O-71 „Budowa sygnalizacji świetlnej z przyciskami dla przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Sławinkowską obok Zespołu Szkół nr 12”, koszt 1 000 000 zł. Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej, uruchamianej przyciskami na przejściu dla pieszych i rowerzystów przez ul. Sławinkowską obok ul. Świerkowej, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu. Co prawda w godzinach pracy szkoły uczniów przez przejście przeprowadza STOP-ek, ale ruch w tym miejscu jest również bardzo intensywny popołudniami, wieczorami oraz w weekendy.

O-72 „Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie”, koszt 180 000 zł. Celem projektu jest wymiana nawierzchni ciągu pieszego na ul. Zamkowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków naszego miasta – Zamku Lubelskiego. Ulica Zamkowa zbudowana jest z trylinki, która przez lata została mocno zdegradowana. Sugestią składających w/w projekt jest zastosowanie komponentów użytych przed Zamkiem Lubelskim tj. kostki brukowej w kolorze szarym.

O-73 „Wymiana nawierzchni ulicy Zamkowej”, koszt 210 000 zł. Projekt, w zasadzie tożsamy z 0-72, polega na wymianie nawierzchni ulicy Zamkowej w celu poprawy otoczenia Zamku.

O-74 „Wieniawa dziecięcych uśmiechów – cykl zajęć dla dzieci”, koszt 200 000 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie Wieniawy zajęć plastycznych, manualnych (np. makrama), muzycznych (np. bębniarskich), sportowych (np. hula-hoop), spacerów tematycznych (flora, fauna, historia dzielnicy), organizację wycieczek dla najmłodszych mieszkanek i mieszkańców Lublina.

W następnym numerze „Nowego Tygodnia” przedstawiamy projekty dzielnicowe.

Opr. ZM