Od remontu Perłowej po Razem dla „piętnastki”

Przed tygodniem przedstawiliśmy projekty ogólnomiejskie wybrane do realizacji w ramach VIII edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś prezentujemy pierwszych 11, z wszystkich 32, zwycięskich projektów dzielnicowych (według liczby zdobytych głosów).
Remont ulicy Perłowej (1385 głosów). Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej części ul. Perłowej (Czuby Południowe) z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnika. Koszt 350 000 zł.


Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (1338). Projekt zakłada II etap remontu ulicy Kawaleryjskiej (Czuby Północne) wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmuje powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Koszt 350 000 zł.

Park Centralny na Felinie etap III. Projekt, który uzyskał 997 głosów, dotyczy rozbudowy parku na Felinie w rejonie kościoła przy ul. Jagiełły, a w jego ramach: budowę łączników pieszych i placu zabaw. Koszt 350 000 zł.

LSM – remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury (801). Projekt zakłada remont drogi, remonty chodników i schodów terenowych, nowe nasadzenia roślin, ustawienie ławek i wykonanie pergoli. Koszt 350 000 zł.

Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej (794). Projekt obejmuje budowę przystanku autobusowego zbiorowej komunikacji miejskiej z wyznaczoną zatoką, wiatą z ławką oraz śmietnikiem, za skrzyżowaniem ul. Czeremchowej z al. Warszawską (Sławinek). Koszt 250 000 zł.

Bezpieczna Ulica – uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja). Projekt, na który oddano 769 głosów, zakłada uzupełnienie oświetlenia ulicznego na odcinku: od okolicy skrzyżowania z ul. Doświadczalną do skrzyżowania z ul. Królowej Bony, kontynuację budowy wykonanego w tym roku chodnika od strony os. Nowy Felin, na odcinku od budynku Inkubatora Przedsiębiorczości do przejścia dla pieszych przy nowej pętli autobusowej. Koszt 210 000 zł.

Sygnał i SP 1 – wspólnie do celu (700). Projekt przewiduje budowę placu zabaw na terenie SP nr 1, a także powiększenie pow. treningowej boiska trawiastego głównego na stadionie Sygnału. W ramach zadania zakupiony będzie również dodatkowy osprzęt do pielęgnacji boiska wraz z garażem. Koszt 270 000 zł.

Centrum Aktywności Sportowej – etap 3 (696). Projekt jest kolejnym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. W ramach tej edycji BO wykonana zostanie bieżnia lekkoatletyczna. Koszt 349 998 zł

Centralny Plac Zabaw na Węglinie Południowym (605). Projekt przewiduje stworzenie dużego, wspólnego placu zabaw dla dzieci z różnych bloków, z różnych części dzielnicy i wspólnego miejsca odpoczynku dla trochę starszych mieszkańców całego Węglina Południowego. Koszt 349 965 zł.

Remont ulicy Junoszy (596). Projekt zakłada remont nawierzchni jezdni ulicy Junoszy (Wieniawa), wymianę krawężników w zależności od potrzeb, regulację wysokościową elementów uzbrojenia podziemnego oraz chodników i zjazdów do nowej nawierzchni ulicy. Koszt 350 000 zł.

Razem dla „piętnastki” – nowe boisko i plac zabaw przy SP 15 (470). Projekt polega na modernizacji boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowę placu zabaw dla uczniów klas 1-3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej (Kośminek). Koszt (uwzględniający częściową realizację zadania) to 140 000 zł.

Kolejne zwycięskie projekty dzielnicowe w następnym numerze „Nowego Tygodnia”.  Opr. ZM

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here