Od teraz mogą założyć togi

Za nimi pięć lat studiów prawniczych, trzy lata aplikacji, pomyślnie zdany, niezwykle trudny egzamin adwokacki i złożone właśnie ślubowanie. Od piątku, 26 sierpnia, kolejnych 24 aplikantów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, może założyć togę i samodzielnie bronić i reprezentować swoich klientów przed sądem.


Uroczystość ślubowania adwokackiego odbyła się w piątek, 26 sierpnia, w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4. W tym roku rotę ślubowania przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie: „Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej”, wypowiedziało 24 aplikantów. Dla każdego z nich była to niezwykle doniosła chwila.

– To zwieńczenie pięciu lat studiów i trzech lat aplikacji zakończonych pomyślnie zdanym, niezwykle trudnym egzaminem z prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego a także z etyki i zasad wykonywania zawodu adwokata. Dopiero po złożeniu ślubowania można założyć togę i samodzielnie reprezentować swoich klientów przed sądem – mówi adwokat Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – Jest przekonanie, że jeśli aplikant adwokacki wcześniej założy togę przyniesie mu to w przyszłości pecha – dodaje mecenas Chorągiewicz,.

ZM