Oddali prawie milionową dotację na Wiśniową

Z winy wykonawcy, tak przynajmniej twierdzą urzędnicy, miasto Krasnystaw musiało zwrócić dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Wiśniowej. Inwestycja nie została ukończona i odebrana w zakładanym wcześniej terminie.

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Miasto Krasnystaw musiało zwrócić dotację na długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, a konkretnie przebudowę ul. Wiśniowej. Pieniądze dostało w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wyniosło 917 592 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma LS Complex. Termin ukończenia prac minął 31 marca br. Wykonawca nie wywiązał się jednak z umowy.

Jak wyjaśnia Paweł Pastuszak, kierownik Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej w krasnostawskim ratuszu, powodem zwrotu dofinansowania były opóźnienia w realizacji prac budowlanych, uniemożliwiające zakończenie inwestycji i odebranie prac do końca marca 2023 r. – Przyczyną opóźnienia wykonawcy była jego zła sytuacja finansowa i związane z tym problemy organizacyjne – mówi Pastuszak.

– Należy zaznaczyć, że pomimo faktu, iż pracownicy budowlani zakończyli prace, wykonawca do dziś nie dostarczył dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na odbiór zadania i jego rozliczenie. Liczymy na to, że w przyszłym tygodniu wszystkie wymagane dokumenty zostaną przedłożone, co pozwoli na dokonanie odbioru inwestycji i podjęcie dalszych przewidzianych w umowie z wykonawcą kroków w tej sprawie. Ze względu na fakt, że trwa jeszcze procedura zmierzająca do dokonania odbioru inwestycji oraz korespondencja z wykonawcą dotycząca jego zobowiązań określonych w umowie, kolejne informacje w sprawie będziemy mogli przekazać po zakończeniu wszystkich prowadzonych czynności – dodaje P. Pastuszak. (s)

News will be here