Odejdą kolejni lekarze

Kondycja finansowa Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie jest dobra, ale nie wiadomo, jak długo, bo od 1 lipca w służbie zdrowia weszła w życie kolejna podwyżka wynagrodzeń. Jeszcze większym problemem dla działalności chełmskiego MSP ZOZ są jednak braki kadrowe, tym bardziej, że wkrótce kolejni lekarze odejdą na emeryturę.

Na komisjach i sesji (28 i 30 czerwca) chełmscy radni pochylili się nad sprawozdaniem finansowym i oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Dokumenty omówione przez Ryszarda Wawrzyniaka, głównego księgowego chełmskiego MSP ZOZ zatwierdzono bez głosów sprzeciwu. Choć analiza bieżących wskaźników płynności, efektywności i zadłużenia pozwala na stwierdzenie, że obecna sytuacja finansowa placówki jest na prawidłowym poziomie to przedstawiciele MSP ZOZ wskazują też na czynniki zagrażające działalności. W dokumentach czytamy, że najistotniejszym z nich są sprawy związane z zatrudnionym personelem.

– Niedobór personelu jest definitywny, a stawki wynagrodzeń rosną – stwierdził R. Wawrzyniec. – Wiąże się to też z odpływem pracowników z kraju. Jeśli chodzi o lekarzy to w Polsce wschodniej niektórzy nie widzą swej przyszłości. Jeśli chodzi o ubiegły rok to kondycja finansowa placówki była na prawidłowym poziomie, ale trudno powiedzieć jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej. Obecnie trwają dyskusje odnośnie wynagrodzeń pielęgniarek.

W sprawozdaniach czytamy, że obniżenie wieku emerytalnego od października 2017 roku dało wielu pracownikom MSP ZOZ możliwość przejścia na emeryturę. Obecnie na 116 osób zatrudnionych 22 osoby to pracujący emeryci lub osoby z prawem do przejścia na emeryturę. W okresie prognozowanym prawo do emerytury uzyska kolejnych 16 osób.

– O ile pracowników działalności pomocniczej czy administracji będzie można zastąpić w miarę sprawny sposób o tyle pracowników działalności podstawowej, zwłaszcza lekarzy trudno będzie zastąpić w krótkim okresie czasu – czytamy w sprawozdaniu przedstawicieli chełmskiego MSP ZOZ. – Braki kadrowe, w szczególności niechęć do podejmowania zatrudnienia we wschodniej części kraju, zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki będzie w najbliższych latach poważnym wyzwaniem dla zarządzających podmiotami leczniczymi, nie tylko w MSP ZOZ. Najistotniejszym zjawiskiem wpływającym na każdy rodzaj działalności, w tym działalności leczniczej jest ogromny wzrost kosztów działalności, wynikającej z inflacji. Nakręcająca się spirala wzrostu cen w sposób trudy do oszacowania w najbliższej przyszłości istotnie wpłynie na koszt prowadzonej działalności medycznej. (mo)