Odeszli…

Żyli wśród nas, byli znani ze swojej pracy, działalności społecznej, z tego, co robili dla innych. Jak co roku, w listopadzie, miesiącu modlitw za zmarłych, wspominamy tych, którzy odeszli.

Zbigniew Słoniewski

Zmarł 20 października 2018 r. Miał 54 lata.
Wieloletni samorządowiec, radny gminy Chełm. Mieszkał w Nowosiółkach. Poświęcił się lokalnej społeczności. Funkcję radnego piastował od 2002 r. Zasiadał w wielu komisjach. Współpracownicy i mieszkańcy jego rodzinnej wsi zapamiętali go jako aktywnego animatora życia społecznego i kulturalnego.

Marian Jonak

Zmarł 23 stycznia br. Miał 79 lat.

Uczestnik solidarnościowej rewolucji w Chełmie. Urodził się w Majdanie Tuczępskim, na terenie gminy Grabowiec. Zawodowo związany był z Powiatową, a następnie Wojewódzką Spółdzielnią Ogrodniczo-Pszczelarską w Chełmie. Przez szereg lat kierował Punktem Skupu Owoców i Warzyw w Białopolu. Z Solidarnością związał się od początku jej istnienia. Prowadząc Punkt Skupu posiadał stały kontakt z rolnikami. Systematycznie przekazywał im pisma solidarnościowe, wyjaśniał założenia ideowe powstałego ruchu. Za tę postawę 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach dla Internowanych w: Chełmie, Włodawie, Lublinie. Został zwolniony dopiero 24 lipca 1982 r. W listopadzie 1983 r. w jego domu, przy ul. Rejowieckiej, powołane zostały tajne struktury RI Solidarność: Wojewódzka Komisja Koordynacyjna NSZZ RI Solidarność Ziemi Chełmskiej i Wojewódzka Komisja Koordynacyjna NSZZ RI Solidarność Ziemi Zamojskiej, a 8 września 1984 r. Rada Regionalna NSZZ RI Solidarność Regionu Środkowowschodniego. Po 1984 r. udostępniał swoje pomieszczenia do powielania „Informatora Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Region Chełm”. 16 stycznia 1989 r. został włączony do grupy osób podejmujących jawną działalność, poprzez powołanie Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Chełmie, wszedł w skład ośmioosobowego Sekretariatu MKO. Wkrótce zajął się działalnością gospodarczą. Najpierw prowadził stoisko warzywne przy ul. Lwowskiej, a od 1994 r. pomagał synom w prowadzeniu hurtowni owocowo-warzywnej przy ul. Okszowskiej. Nie angażował się w bieżącą działalność polityczną, ale nadal systematycznie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Henryk Padrak

Zmarł 5 lutego br. Miał 93 lata.

Porucznik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, kombatant chełmskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej i represjonowany przez reżim komunistyczny uczestnik konspiracji powojennej, zasłużony weteran walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Urodził się 20 stycznia 1926 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Szkołę powszechną rozpoczął w Rudzie-Hucie, a ukończył w 1939 r. w Grodnie. W okresie okupacji zamieszkiwał z rodziną w kol. Jazików gm. Świerże w pow. chełmskim. Był łącznikiem u swojego ojca, redaktora miejscowych biuletynów, które roznosił do wskazanych miejsc w latach 1942-1944. Brał udział w koncentracji na akcję „Burza”. Był także organizatorem lokalnej siatki konspiracyjnej „Szarych Szeregów”. W 1943 r. znalazł się w oddziale partyzanckim ppor. Piotra Jankowskiego ps. „Jeleń”, gdzie odbył przeszkolenie wojskowe, dochodząc ostatecznie do stopnia plutonowego. Uczestniczył w działaniach sabotażowych i bojowych oddziału z akcją „Burza” włącznie. W sierpniu 1944 r. początkowo ukrywał się na tzw. Kątku w obrzeżach Rudy-Huty, a następnie – jak wspominał – dołączył ponownie do konspiracji i brał udział w niektórych działaniach pod dowództwem „Jelenia”, który powrócił z częścią swoich żołnierzy na teren gm. Świerże. W okresie 1 września 1945 – 1948 r. był uczniem Gimnazjum i Liceum dla Pracujących w Chełmie, gdzie uzyskał maturę. Następnie od 1 października 1948 r. odbywał służbę wojskową w Krakowie, kończąc 30 września 1949 r. w pobliskim Tarnowie Szkołę Podchorążych w Kompanii Oficerów Rezerwy Piechoty ze stopniem chorążego rezerwy. Z dniem 31 grudnia 1958 r. awansowany był jeszcze na stopień podporucznika w korpusie osobowym oficerów kwatermistrzostwa w grupie mundurowej, wreszcie z dniem 9 marca 2001 r. otrzymał nominację na stopień por. WP w st. spocz. W czerwcu 1950 r., utworzył wraz z kolegami nielegalną opozycyjną organizację antykomunistyczną. W 1953 r. został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia.

Jerzy Puławski

Zmarł 14 lutego br.

Wieloletni działacz wędkarski i pracownik Polskiego Związku Wędkarskiego. Za zasługi był wielokrotnie wyróżniany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, w tym także odznakami honorowymi PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami. Przez 19 lat był dyrektorem biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie. Oprócz pracy zawodowej udzielał się także społecznie, do końca swoich dni był czynnym wędkarzem zrzeszonym w Kole przy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jerzy Papiernia

Zmarł 8 marca br. Miał 87 lat.

Jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych przedsiębiorców w Chełmie. Wielu uczyło się od niego sztuki krawiectwa. W wieku kilkunastu lat zamieszkał w Chełmie i uczył się zawodu krawca u ówczesnego mistrza krawieckiego Michała Przychodzkiego. Później sam dostał z ratusza pozwolenie na wyrób i sprzedaż konfekcji. W latach 60. XX w. Jerzy Papiernia został społecznym prezesem Komitetu Budowy Pawilonu Rzemieślniczego nr 1 przy ul. Lwowskiej w Chełmie. Za budowę pawilonu został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Kawalerski Krzyż Zasługi dostał za budowę Domu Rzemiosła w Chełmie, którą społecznie nadzorował w latach 70. W 2015 r. dostał też najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – szablę Kilińskiego. – Jerzy był jednym z najbardziej zasłużonych chełmskich rzemieślników. Był świetnym fachowcem, szlachcicem rzemiosła. Potrafił świetnie szyć, dobrze handlować, a do tego był niezwykle koleżeński. To był wspaniały przyjaciel, który zawsze miał czas wysłuchać innych. Pomagał innym rzemieślnikom, wspierał młodych – – wspomina Wojciech Hetman, chełmski cukiernik.

Ks. Zygmunt Woźniak

Zmarł 25 kwietnia br. Miał 68 lat.

Proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie (gm. Leśniowice). Urodził się w 1951 r. w Kruszewie, koło Suchowoli. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1975 r. w Lublinie. Był wikariuszem w parafiach w Bystrzycy, Szczebrzeszynie, Lublinie. W latach 1993-2006 był był inkardynowany do Archidiecezji Wrocławskiej. Do czerwca 2007 r. był wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Zanim objął posługę w Kumowie, był proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Syczynie (gmina Wierzbica). Jak mówią wierni, ks. Woźniak wygłaszał piękne kazania. Jego pasją były obrazy i myślistwo. Działał charytatywnie. – Ksiądz Zygmunt wiele razy zapraszał mnie na zbiórki i rekolekcje do swojej parafii. Pomagał mojej ubogiej parafii na Podolu, dając mi intencje mszalne i pieniądze za pomoc w spowiedzi. Do kilku ukraińskich kościołów przekazał między innymi konfesjonał, trybularz, krzyż, ornaty, mszał, kadzidło. Był wrażliwy i pomocny. Bardzo pomagał księdzu Stanisławowi Chmielewskiemu z Chełma w ostatnich latach jego życia – mówi pochodzący z Chełma ks. Łukasz Gron, proboszcz parafii w Kodymie na Ukrainie.

Ryszard Jankowski

Zmarł 4 maja br. Miał 83 lata.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników chełmskiej podziemnej Solidarności. Był absolwentem policealnej Państwowej Zaocznej Szkoły Ekonomicznej w Lublinie. Na fali wydarzeń w kraju w 1956 r. i odwilży popaździernikowej, wraz z kolegami, podjął zamysł stworzenia organizacji niepodległościowej. W wyniku dekonspiracji, w marcu 1957 r., został aresztowany pod zarzutem kradzieży, na potrzeby tejże organizacji, maszyny do pisania. W listopadzie został zwolniony. W kolejnych latach pracował w kilku zakładach na terenie Chełma i Zamościa. W latach 1972-1982 był pracownikiem Oddziału Osobowego PKS w Chełmie. Jesienią 1980 r. należał do inicjatorów powołania w Zakładzie NSZZ Solidarność. W marcu 1982 r. uczestniczył w kolportowaniu ulotek, odręcznie wykonanych, na osiedlu Zachód. 23 marca 1984 r. Ryszarda Jankowskiego aresztowano pod zarzutem kontynuowania nielegalnej działalności. Został zwolniony 25 lipca, na mocy amnestii. Kolejne aresztowanie bezspornie go nobilitowało. Swoją postawą świadczył o podjętych wyborach ideowych. Odtąd należał do ścisłego grona chełmskich ekstremistów. Nadal kolportował pisma podziemne. W 1989 r. należał do 22-osobowej grupy osób rozpoczynających jawną działalność Związku, poprzez powołanie Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność Region Chełm. Znalazł się w jego 8-osobowym Sekretariacie. Aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej przed 4 czerwca 1989 r. W 1983 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Od tego okresu zajął się pszczelarstwem. Od 1987 r. był członkiem Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy, a od 2008 r. zastępcą przewodniczącego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmie. Nie ukrywał swojej chrześcijańskiej postawy, zaangażowania na rzecz parafii. Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Ryszard Ryczkowski

Zmarł 4 sierpnia br. Miał 86 lat.

Por. Wojska Polskiego w stanie spoczynku, członek zarządu Koła Chełm Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, były prezes Zarządu Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Urodził się 28 marca 1933 r. W szkole podstawowej był związany z nielegalną organizacją „Wolna Młodzież” wywodzącą się z Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Później działał w Narodowym Ruchu Odrodzenia. W 1952 r., podczas tworzenia nowej organizacji młodzieżowej, został aresztowany. Po trwających trzy doby przesłuchaniach znalazł się w malutkiej celi nr 1 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Reformackiej 27. Później przeniesiony do więzienia przy ul. Kolejowej, a następnie na baszcie Zamku Lubelskiego. Po 11 miesiącach aresztu, został zwolniony, a w 1954 r. Sąd Najwyższy uniewinnił go z braku dowodów „przestępstwa”. W 2008 r. został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i w 2012 r. Medalem „Pro Patria”.

Bogusław Janicki

Zmarł w sierpniu br. Miał 62 lata.

Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumowie Plebańskim, w której działał od 18. roku życia. Pełnił funkcję radnego III kadencji Rady Gminy Leśniowice. Od 1994 r. był członkiem Koła Łowieckiego 23 „Szarak” w Chełmie.

Eugeniusz Wójcik

Zmarł 14 września br. Miał 79 lat.

Były prezydent Chełma, niegdyś wicewojewoda chełmski i przez długie lata prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Całe swoje zawodowe życie poświęcił miastu Chełm.

Ryszard Mulart

Zmarł 7 października br. Miał 69 lat.

Dziennikarz „Tygodnika Chełmskiego”, a następnie „Nowego Tygodnia”.

Wiktor Kudan

Zmarł 17 października br. Miał 9 lat.

Wiktor przyszedł na świat z ciężką i złożoną wadą serca. Po przejściu dwóch operacji, lekarze uznali, że życie chłopca może uratować jedynie przeszczep serca. Niestety, znalezienie dawcy graniczyło z cudem. Lekarze postanowili przeprowadzić trzecią operację, by dać dziecku więcej czasu. Niestety, po paru kilku dniach serduszko chłopca stanęło i pomimo reanimacji Wiktor zmarł.

st. sierż. Magdalena Dolebska

Zginęła na służbie 18 października 2017 r. Miała 32 lata.

Służbę w Policji rozpoczęła 8 maja 2012 r. na stanowisku kursanta zespołu patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Kolejno pełniła służbę w zespole patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji KPP w Krasnymstawie, a następnie od 1 lipca 2014 r. na stanowisku policjanta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krasnymstawie. 1 października 2016 r. została mianowana na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krasnymstawie. 18 października 2017 r., podczas pełnienia służby wraz z innym funkcjonariuszem ruchu drogowego, obsługiwała zdarzenie drogowe w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. Na stojący oznakowany pojazd służbowy, z włączonymi sygnałami świetlnymi, najechał samochód osobowy marki renault. W wyniku wypadku st. sierż. Magdalena Dolebska zmarła w szpitalu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here