Odmienią Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie?

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz jego zastępca Wojciech Kaczmarczyk spotkali się w Lublinie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej, której studenci pracują nad planami zagospodarowania m.in. Zaułku Nadrzecznego.


Burmistrzowie spotkali się z prof. dr. hab. inż. Bogusławem Szmyginem – dziekanem wydziału budownictwa i architektury lubelskiej Politechniki, dr. inż. arch. Bartłomiejem Kwiatkowskim pełniącym obowiązki kierownika Katedry Architektury Współczesnej oraz dr inż. arch. Natalią Przesmycką – pełniącą obowiązki kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

– Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej, owocnej współpracy i przygotowanie propozycji nowych obszarów tematycznych, które pozwolą na jej rozwinięcie – informuje Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw. Współpraca pomiędzy Politechniką Lubelską, a miastem Krasnystaw trwa od października 2019 r.

Dotychczasowym jej efektem jest opracowanie przez studentów wydziału budownictwa i architektury Politechniki Lubelskiej koncepcji zagospodarowania wybranych terenów położonych w granicach administracyjnych miasta. W roku akademickim 2019/2020 studenci opracowali koncepcje zagospodarowania m.in.: obszarów położonych pomiędzy ulicami: Kościuszki, Szkolnej i Kilińskiego, rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny wraz z terenem przyległym do rzeki Wieprz, terenu przy ul. Lwowskiej (dworzec PKP wraz z przyległym terenem ul. Kickiego i Wójta Stanisława).

W pracach przy przygotowaniu projektów koncepcyjnych uczestniczyło 107 studentów. Podczas spotkania uzgodniono, że w roku akademickim 2020/2021 studenci będą opracowywać kolejne koncepcje zagospodarowania terenów miejskich, przygotują inwentaryzację wybranych obiektów zabytkowych i być może opracują koncepcje budowy ścieżek rowerowych w Krasnymstawie.

– Wyniki współpracy będziemy prezentować cyklicznie na stronie internetowej miasta www.krasnystaw.pl oraz naszym profilu facebookowym – dodaje Zieliński. Pierwszą koncepcję, jaką zaprezentował urząd miasta jest zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny.

– Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że nie są to projekty przeznaczone do realizacji. Celem publikacji jest pokazanie potencjału wybranych obszarów miasta i przedstawianie pomysłów studentów na ich zagospodarowanie – podkreśla Zieliński. (k)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here