Odnowić wiarę na ziemi lubelskiej

Św. Jan Paweł II będzie patronem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Zwołanie tego zgromadzenia zapowiedział metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, w swoim liście pasterskim, odczytanym wiernym w IV niedzielę Wielkiego Postu.


Pierwszy Synod Diecezji Lubelskiej został zwołany przez biskupa Mariana Leona Fulmana w 1928 roku. Odbył się on w dniach 25-27 września 1928 roku, a jego celem było uporządkowanie prawa diecezjalnego w oparciu o opublikowany wcześniej Kodeks Prawa Kanonicznego. Statuty synodalne, po opublikowaniu, zaczęły obowiązywać 31 marca, dokładnie 90 lat temu.

II Synod Diecezji Lubelskiej był przeprowadzony w latach 1977-1985 z inicjatywy biskupa Bolesława Pylaka. Przedmiotem obrad było osiem szerokich zagadnień z życia lokalnego Kościoła: przepowiadanie słowa Bożego, posługa katechetyczna, życie liturgiczne, kapłani diecezjalni, posługa instytutów zakonnych, apostolat świeckich, struktury duszpasterskie i działalność pastoralna. Dokumenty tego synodu obowiązują nadal i wiele z nich nie straciło swej aktualności.

„Niemniej jednak, od zakończenia tamtego synodu upłynęły już 34 lata, w czasie których nastąpiły w naszej ojczyźnie i na świecie gruntowne, wręcz rewolucyjne przemiany polityczne, społeczne i kulturowe, mające wielki wpływ na sytuację w jakiej Kościół powszechny i Kościoły lokalne pełnią swoją misję” – podkreśla w swoim liście abp Stanisław Budzik. – „Chodzi o to, aby nasz Kościół, będący cząstką Kościoła powszechnego stawał się coraz bardziej domem i szkołą komunii. Komunia, to w tym wypadku wspólnota serc zakorzeniona w Bogu i solidarna z człowiekiem. Takie zadanie postawił przed nami na początku tego tysiąclecia św. Jan Paweł II.”

Przygotowania do synodu potrwają rok. Jego ustalenia we wspólnotach parafialnych, mają być szkołą dla rozdartego konfliktami świata i dla naszej podzielonej ojczyzny. „Tak więc przed nami duże wyzwanie, na miarę słów św. Jana Pawła II, który wołał czterdzieści lat temu: „Niech zstąpi Duch Twój – i odnowi oblicze ziemi”. W tym wypadku, jak pisze z przekonaniem nasz arcybiskup, oblicze Archidiecezji Lubelskiej.

Elżbieta Kasprzycka