Odpady czekają na rozstrzygnięcie

Jeszcze tylko do 10 sierpnia lublinianie mają czas na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tymczasem wciąż pozostaje nierozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów, choć otwarcie ofert miało miejsce 9 czerwca, a umowy z odbiorcami miały obowiązywać od 1 lipca.

Od 1 lipca w Lublinie obowiązuje nowy system rozliczania opłat za śmieci Teraz opłata naliczana jest od osoby, a nie jak wcześniej od gospodarstwa domowego i po nowej stawce – 24,80 zł w zabudowie wielorodzinnej (blokach) oraz 28,80 zł w zabudowie jednorodzinnej. Dla większych rodzin nowy system oznacza znaczną podwyżkę. Dla przykładu czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku, która płaciła dotąd 63 zł od lipca zapłaci 99,2 zł, a w domu jednorodzinnym koszty dla takiej rodziny wzrosły z 75 zł do 115,2 zł. Z kolei pięcioosobowej rodzinie mieszkającej w bloku koszty za wywóz śmieci wzrosły z 63 zł do 124 zł miesięcznie, a w domu jednorodzinnym z 75 zł do 144 zł.

To będą maksymalne kwoty opłat również dla większych rodzin, ponieważ zgodnie z uchwałą rady miasta od każdej szóstej i kolejnej osoby w rodzinie korzystającej z Karty Dużej Rodziny opłaty nie są już naliczane. Bez zmian pozostaje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w wysokości 5,00 zł za gospodarstwo domowe.

Do 10 sierpnia wszyscy muszą złożyć nowe deklaracje śmieciowe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie, deklarację składa zarządca lub administrator danej nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38; w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie: ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wieniawska 14, ul. Wolska 11; lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej urzędu miasta.

Przetarg wciąż nierozstrzygnięty

Choć podwyżka opłat za wywóz śmieci obowiązuje od 1 lipca i tego dnia upłynęły trzyletnie umowy z odbiorcami odpadów, miasto wciąż nie rozstrzygnęło przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na kolejny trzyletni okres (lipiec 2021 – czerwiec 2024), który ogłosiło jeszcze w marcu br. Powodem są ceny ofert, które znacznie przewyższają kwoty, które zaplanowało miasto. Przypomnijmy na wywóz śmieci z sektora I, czyli dzielnic z Abramowic, Bronowic, Dziesiątej, Głuska i Kośminka, urzędnicy zaplanowali kwotę 41,2 mln zł, a jedyny oferent – spółka KOM-EKO życzy sobie 55,2 mln.

Obsługą sektora II obejmującego Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyznę, Ponikwodę i Tatary, też zainteresowane jest tylko KOM-EKO, ale nie za 40,6 mln zł, jakby chciało miasto, ale za 52,6 mln. Na obsługę sektora III (Czechów i Sławin) wpłynęły dwie oferty, ale spółka SUEZ Wschód wystawiła cenę ponad 37,2 mln zł, a KOMA Lublin prawie 27,5 mln zł, ale to i tak o prawie 4 mln zł więcej niż planowało miasto. Sektorem IV (Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Za Cukrownią) też zainteresowane są SUEZ i KOMA z cenami odpowiednio 28,7 i 21,4 mln zł, kiedy urzędnicy planowali 16,2 mln zł.

W sektorze V (Czuby Północne, Węglin Południowy i Północny), gdzie jedynym oferentem jest KOM-EKO cena oferty wynosi ponad 25 mln i o 7,6 mln zł przewyższa założony budżet. Na obsługę sektora VI (Rury, Sławinek, Szerokie i Konstantynów) chętnych nie było w ogóle, a w VII sektorze (Czuby Południowe, Wrotków i Zemborzyce) chętnych jest dwóch, ale sytuacja jest podobna jak w pozostałych częściach – budżet skalkulowano na nieco ponad 24 mln zł, a SUEZ chce 40,6 mln, a KOMA 31,9 mln zł.

Przetarg na sektor VI Ratusz już unieważnił. W przypadku pozostałych sektorów wciąż się zastanawia, czy dołożyć i przetarg rozstrzygnąć, czy też go unieważnić. Póki co wywóz śmieci ze wszystkich sektorów realizowany jest na podstawie zamówień uzupełniających, których możliwość złożenia miasto zastrzegło ogłaszając przetarg w 2018 roku. Pewne jest jedno. Patrząc na ceny ofert już w przyszłym roku i w latach kolejnych musimy się liczyć z kolejnymi bolesnymi podwyżkami cen śmieci, a ich wysokość zależna będzie również od tego, na ile miastu uda się zminimalizować różnicę między liczbą faktycznych mieszkańców (w tym studentów), a tą wynikającą ze złożonych deklaracji śmieciowych, czyli wychwycić osoby niepłacące z wywóz odpadów.

ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here