Odwołanie oddalone. Wodorowe autobusy mają zielone światło

Do Chełma ma trafić 26 wodorowych Nesobusów produkowanych w Świdniku

Chełmski Ratusz może podpisać umowę z wybraną w przetargu firmą PAK-PCE Zygmunta Solorza na dostawę autobusów wodorowych. Krajowa Izby Odwoławcza oddaliła odwołanie firmy, która przegrała przetarg.

Chełmski ratusz pod koniec grudnia ub.r. rozstrzygnął przetarg i wybrał dostawcę 26 autobusów wodorowych – spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy z Konina. Jej oferta była najniższa, opiewała na 96 995 340 zł. Oferta konsorcjum firm – Lider: ARTHUR BUS z Wrocławia i Partner: Bus Motor LCC z Kijowa opiewała na 101 573 160 zł, a najdroższa – spółki Solaris Bus & Coach z Owińska na 126 631 781,64 zł. Informowaliśmy już w „Nowym Tygodniu”, że autobusy wybranego wykonawcy mają być wyprodukowane po sąsiedzku – w Świdniku i dostarczone najpóźniej do października 2025 r. Minął już drugi miesiąc od rozstrzygnięcia przetargu na to wielkie zadanie, ale umowa z wybranym wykonawcą nie została wciąż podpisana. To dlatego, że w międzyczasie jeden z oferentów złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie. Dotyczyło czynności ratusza polegającej rzekomo m.in. na nieprawidłowym dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, zaniechaniu odrzucenia oferty PAK – PCE Polski Autobus Wodorowy z Konina, pomimo tego, iż – według odwołującego – ten nie spełniał warunku udziału w zakresie doświadczenia. Ostatnio w sprawie nastąpił przełom i ratusz ma już zielone światło do podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.

– 30 stycznia zapadł wyrok oddalający odwołanie jednego z wykonawców, czyli pozytywny dla miasta – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Oznacza to, że miasto może przystąpić do procedury związanej z podpisaniem umowy, po uprzednim zabezpieczeniu jej wykonania przez wybranego w postępowaniu wykonawcę.

Inwestycja jest możliwa dzięki 100,5 mln zł przyznanych miastu dwa lata temu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 26 zeroemisyjnych, napędzanych wodorem autobusów, które mają wozić pasażerów Chełmskich Linii Autobusowych. Zamówienie w ramach projektu „Zielony transport miejski w Chełmie” obejmuje „dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych”. Zakup i dostawa obejmuje 26 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. (mo)

News will be here