Oferta robi wrażenie

22 marca dzień otwarty zorganizowała największa uczelnia w naszym regionie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Kandydaci na studentów mieli możliwość spotkania z przedstawicielami OKE, samorządu studentów, kół naukowych czy uczelnianych organizacji kulturalnych i sportowych. Wśród atrakcji była też fotobudka, mecz o puchar rektora czy pokazy, prezentacje i konkursy, które przygotowali studenci.


Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do 10 lipca br. Uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i wydziale zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia na UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności.

Wśród tegorocznych nowości przygotowanych przez UMCS są m.in. polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie czy International Relations – anglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii, których absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji publicznej czy międzynarodowych organizacjach.

UMCS to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia uniwersytecka w Lublinie. Posiada świetną bazę, dysponuje 2800 miejsc w 9 własnych akademikach i zlokalizowanym w centrum miasta kampusem. W uczelni działa własna rozgłośnia radiowa, a oferowane przez nią stypendia dla utalentowanych studentów należą do jednych z najwyższych. (EM.K)

News will be here