Oferty są, jedna do uzupełnienia

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ulic Wiejskiej, Krzywej, Klasztornej, Saperów, 9PAC, Sztabowej oraz budowy dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym we Włodawie. Dwie firmy złożyły oferty mieszczące się w założonym budżecie, ale jedna musi być uzupełniona.

Z informacji z otwarcia ofert wynika, że dwie firmy są zainteresowane wykonaniem prac drogowych. Są to STRABAG z Pruszkowa, który oczekiwałby kwoty 10 372 264,14 zł, oraz Pref-Bet z Rejowca Fabrycznego, który swoją usługę wycenił na 9 878 270,16 zł. Obie firmy zaproponowały 60-miesięczną gwarancję. Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 10 500 000 zł brutto (5 515 000 zł w 2023 r. i 4 985 000 zł w 2024 r.).

W najbliższych dniach rozstrzygnie się, która firma ostatecznie dostanie zlecenie, bowiem jedna z nich musi uzupełnić swoją ofertę. Co ciekawe, obie propozycje są poniżej kwot przeznaczonych na ten cel przez miasto. To dosyć rzadkie w ostatnich czasach, kiedy inflacja szaleje, a ceny materiałów budowlanych w najbliższej przyszłości są niewiadomą.

Środki potrzebne do przeprowadzenia tej inwestycji Włodawa pozyskała w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Pokryją koszty w niemal 95%. Resztę dołoży samorząd.

W ramach projektu wymienione wcześniej ulice zyskają nową nawierzchnię. Zaplanowano również m.in. budowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej, zjazdów oraz odnowienie terenów zielonych przylegających do ulic. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe jezdni. Przy ulicy Wiejskiej powstanie ścieżka rowerowa oraz zostaną wyremontowane miejsca postojowe.

Wszystkie ulice mają być przebudowane lub zbudowane w ciągu 20 miesięcy, ale nie później niż do końca listopada 2024 r. (pk)

News will be here