Ogólnopolski sukces maturzysty z Kościuszki

Marcin Brożek jest jednym z nielicznych w Polsce, który już wie, że do egzaminu maturalnego z języka francuskiego nie musi przystępować i otrzyma najwyższą notę – 100% punktów na świadectwie maturalnym z tego przedmiotu.

Abiturient I LO im. T. Kościuszki we Włodawie – Marcin Brożek (kl. III A) jest finalistą XLIII Olimpiady Języka Francuskiego. Marcin jako jedyny reprezentant szkół średnich z województwa lubelskiego został finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego i znalazł się w prestiżowym gronie mistrzów języka i kultury francuskiej.

Jest pasjonatem literatury tego kraju, a zwłaszcza powieści G. Flauberta i poezji G. Apolinnaire`a.

Gratulujemy wielkiego sukcesu Marcinowi oraz Teresie Buczek, romanistce, która była jego opiekunem. (pk)