Ojczyzna w najmłodszych sercach

Wyjątkowo uroczysty charakter miał Festiwal Pieśni Patriotycznych w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie, zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęcie festiwalu poprzedziło zaśpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego. Potem były występy artystów – najmłodszych patriotów.

Po prezentacji grup wszyscy uczestnicy festiwalu odśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”, a następnie odpowiadały na pytania Władysława Bełzy z „Katechizmu młodego Polaka”, które zadawała dzieciom prowadząca całą uroczystość – dyrektor przedszkola Danuta Kloc. Całość dopełnił wspólny śpiew zaproszonych gości – wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, kombatantów, służb mundurowych, dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szkoły Muzycznej we Włodawie oraz licznie przybyłych rodziców, dziadków i rodzeństwa wychowanków PM2.

Akompaniament do śpiewanych wspólnie pieśni patriotycznych wykonała Karolina Szewczyk – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie uczy się, iż uczucia patriotyczne można wyrażać nie tylko poprzez śpiew czy słowo, ale także poprzez taniec, dlatego punktem kulminacyjnym tej uroczystości był „Taniec z flagą” do muzyki klasycznej w wykonaniu grupy tanecznej przygotowanej przez Bogusławę Górską. W nastrój do właściwego odbioru tańca wprowadziła widzów recytacja wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” w wykonaniu Juliusza z grupy Biedronki.

Słów pochwały nie szczędził organizatorom Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włodawie kpt. Edmund Brożek, który w posumowaniu stwierdził, iż widząc takich patriotów jest spokojny o Włodawę i Polskę. W imieniu licznie przybyłych na tę uroczystość włodawskich służb mundurowych głos zabrał komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg.

Paweł Matczuk, który podkreślił wyjątkowo wysoki poziom festiwalu, zważywszy na wiek jego uczestników, składając gratulacje dyrektor oraz wychowawczyniom. Na zakończenie dyrektor PM nr 2, w asyście przedstawicieli służb mundurowych, wręczała dzieciom dyplomy i nagrody. (a)