Opłatek, życzenia, kolędy

(14 grudnia) Tradycyjnie, jak co roku, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie odbyło się spotkanie opłatkowe włodawskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, zorganizowane przez przewodniczącą Marię Wołoszyn.

Wśród gości byli także: wicestarosta Tomasz Korzeniewski, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”, Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie oraz Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie.

Podczas spotkania kolędy zaśpiewały solistki z zespołu wokalnego „Grupa 31” i zespołu wokalnego „Cisza” z MDK oraz zespołu „Canto” ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, które wprowadziły w  atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Jedna z Członkiń Koła Polskiego Związku Niewidomych recytowała swoje wiersze. (-)