Opłaty za śmieci ostro w górę

Opłata za wywóz śmieci od 1 lutego2019 r. wzrośnie nawet o 75 procent

Rada Miasta Lublin uchwaliła nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Ceny wzrosną nawet o 75 procent.


Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Już na początku czwartkowej sesji radny Tomasz Pitucha z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad. – Podwyżki sięgają nawet 75 procent i dotkną przede wszystkim emerytów, którzy nie będą w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Zabrakło również konsultacji społecznych – tłumaczył.

Nie przekonał jednak radnych klubu Krzysztofa Żuka. – Nie możemy zdjąć tego punktu. Podwyżki są zresztą wynikiem rozporządzenia Jana Szyszki (były minister środowiska w rządzie PiS-u, ujednolicił system gospodarowania odpadami w całej Polsce). Musimy teraz wrzucać śmieci do pięciu pojemników zamiast do dwóch, co znacznie wpływa na wzrost kosztów – ripostował Michał Krawczyk, przewodniczący klubu radnych K. Żuka.

– Nie zrzucajmy winy na poszczególne rządy, zajmijmy się meritum sprawy – zasugerował Marcin Nowak, klubowy kolega Krawczyka.

Jakie stawki opłat zostały przewidziane? W przypadku domów jednorodzinnych miesięczna opłata za wywóz śmieci została określona na 45 złotych od gospodarstwa jednoosobowego, 60 złotych od gospodarstwa dwuosobowego, a 75 złotych od gospodarstwa liczącego trzy lub więcej osób. W przypadku zabudowy wielorodzinnej opłata wynosi 21 złotych miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 41 złotych od gospodarstwa dwuosobowego, a 63 złote w przypadku gospodarstwa liczącego trzy lub więcej osób. Warunkiem jest jednak prowadzenie selekcji odpadów, w innym razie opłaty będą dwa razy wyższe.

Wzrost cen wynika nie tylko z rozporządzenia ministra. Firmy, które odbiorą odpady, zażyczyły sobie więcej pieniędzy aniżeli planowało wydać miasto. Ratusz zdecydował się dołożyć brakujące środki, ale „odbije się to na portfelach mieszkańców”. Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, przekonywała, że wina leży również po stronie samych lublinian. – Mieszkańcy, zwłaszcza bloków, nie przykładają się w wystarczającym stopniu do segregowania śmieci, co wpływa na wzrost cen. Opozycyjni radni nie odpuszczali. – Dlaczego np. w Rzeszowie ceny za wywóz śmieci są dużo niższe? – pytał T. Pitucha.

Wynik głosowania był jednak łatwy do przewidzenia. Projekt poparło 19 radnych klubu K. Żuka, zaś przedstawiciele opozycji jednomyślnie zagłosowali przeciwko niemu. Nowe, wyższe ceny będą obowiązywać od 1 lutego.

Grzegorz Rekiel

Od 1 stycznia mieszkańcy kolejnych dziesięciu dzielnic będą segregować śmieci według nowych reguł. Warto przypomnieć najważniejsze informacje.

Przy wywozie śmieci Lublin jest podzielony na siedem sektorów. Wiosną udało się wyłonić firmy odbierające odpady z czterech. Dla pozostałych dzielnic konieczne było przeprowadzenie ponownego przetargu.

Chodzi o sektor numer 3 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin), numer 4 (Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią) oraz numer 5 (Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy). Firmy zażyczyły sobie więcej pieniędzy aniżeli zamierzał wydać ratusz, ale urzędnicy zdecydowali się dołożyć brakujące środki. Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Od początku 2019 roku mieszkańcy muszą zatem wyrzucać odpady do pięciu pojemników: papier (worek/pojemnik niebieski), szkło (worek/pojemnik zielony), odpady ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (worek/pojemnik żółty), odpady zmieszane (kolor, odmienny od pozostałych).

Z sektora numer 3 śmieci wywiezie SUEZ Wschód, z sektora numer 4 lubelska Koma, a kraśnicki Ekoland z sektora numer 5. – Firmy mogą już podstawiać nowe pojemniki, ale do 31 grudnia, należy wykorzystywać dotychczasowe, czyli przeznaczone na frakcję suchą i zmieszaną – informuje ratusz.