Orzecznicy na świeczniku

Nazwiska nowych lekarzy, którzy zasilą powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, poszły w eter i stały się publicznie znane. Zdaniem niektórych może to ułatwić pacjentom docieranie do doktorów i próby wpływania na wydawne przez nich orzeczenia.

Niedawno pisaliśmy o roszadach w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w Chełmie. Nową przewodniczącą zespołu została Edyta Rożek, miejska radna PiS, a sekretarzem – Małgorzata Forysiuk. Po zmianach w kierownictwie z zespołu odeszło też kilku lekarzy. A przez braki w składach ich posiedzenia zaczęły być odwoływane i przekładane. Ostatecznie z orzekania zrezygnowało czterech z dwudziestu jeden lekarzy a w ich miejsce niedawno prezydent powołał dziesięciu nowych. A ich nazwiska pojawiły się w internecie i mediach.

– To niedopuszczalne – uważają nasi rozmówcy. – Przecież to może rodzić niezdrowe sytaucje, w których pacjenci, którzy liczą na pozytywne orzeczenie, będą chcieli dotrzeć do lekarzy, próbować wpływać na ich decyzje a nawet starać się ich korumpować.

Edyta Rożek, szefowa zespołu, mówi, że nazwisk lekarzy nikomu nie zdradzała. – Ale ponieważ powołuje ich prezydent oficjalnym zarządzeniem, to te nazwiska dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – mówi. – Tak naprawdę to nie jest żadna tajemnica, kto orzeka. Ale tajemnicą już jest informacja, kto jest w konkretnym składzie orzekającym w danym dniu – by pacjent nie dowiedział się, kto będzie przyglądał się akurat jego sprawie. Niedopuszczalne są też sytuacje, w których pacjent staje przed komisją, w której jest np. jego lekarz prowadzący. Takich sytuacji nie będzie.

22 sierpnia prezydent powołał ośmiu a 11 września kolejnych dwóch nowych orzeczników, którzy w minioną sobotę przeszli szkolenie. Dopiero po zdaniu egzaminu i otrzymaniu certyfikatu zespół podpisuje z nimi umowy i mogą zasiadać w komisjach. Prezydent powołał: Andrzeja Ziembakowskiego i Agnieszkę Kolendę – specjalistów medycyny rodzinnej, Ewę Pałkiewicz-Król (medycyna rodzinna, badania profilaktyczne, reumatologia), Marka Piotrowskiego (psychiatria), Renatę Chomicką (ginekologia i położnictwo), Katarzynę Charszlak (choroby wewnętrzne i endokrynologia), Annę Szewczyk-Berezę i Jakuba Wlazia (choroby wewnętrzne), Annę Wojewodę-Wlaź (neurologia), Barbarę Nafalską (pediatria), Jarosława Kustra (neurologia), Teresę Semeniuk Gwardiak (medycyna pracy).

Z zespołu odwołani zostali: Sylwia Raszczepkin i Anna Korkosz (psychiatra), Wiesław Konopka (chirurg), Jacek Okoński (choroby wewnętrzne i medycyna rodzinna). (bf)