Orzecznicy przyjadą do Krasnegostawu

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego zgodził się dofinansować przyjazdy zespołu orzekającego o niepełnosprawności z Chełma do Krasnegostawu. Na razie do końca roku, ale do tematu ma wrócić na początku 2024 r.

Od dłuższego czasu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie docierały skargi mieszkańców powiatu na fakt, że by uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności muszą jeździć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, znajdującego się Gmachu przy Pl. Niepodległości 1.

– To jakaś chora sytuacja – zwracał kilka miesięcy temu uwagę nasz Czytelnik. – Przecież to dotyczy osób niepełnosprawnych, które często mają problem z poruszaniem się i same nie prowadzą samochodu, a by dostać się do Chełma z Żółkiewki czy Rudnika muszą pokonać nawet 60 kilometrów w jedną stronę.

PCPR w Krasnymstawie postanowił w końcu zareagować na podobne sygnały i zwrócił się do Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z wnioskiem o udzielenie przez powiat pomocy finansowej Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, by ten orzekał również w Krasnymstawie. W praktyce okazało się, że na utworzenie stałej filii chełmskiego Zespołu w Krasnymstawie nie ma szans, bo przedsięwzięcie byłoby nie tylko zbyt kosztowne, ale również niemożliwe do realizacji ze względu na kwestie kadrowe. Zarząd powiatu w Krasnymstawie wystąpił jednak z wnioskiem o rozważenie powrotu do funkcjonującego przed laty rozwiązania, kiedy posiedzenia Zespołu odbywały się w razie potrzeby wyjazdowo w siedzibie krasnostawskiego starostwa.

Po wielotygodniowej batalii udało się dojść do porozumienia. Powiat wyłoży 3,5 tys. zł na sfinansowanie kosztów transportu członków zespołu orzekającego o niepełnosprawności, by do końca tego roku jego posiedzenia odbywały się wyjazdowo w Krasnymstawie. Zwoływane mają być w miarę potrzeby. Władze powiatu zapewniają, że będą szukać środków, by takie rozwiązanie mogło funkcjonować również w 2024 roku. (kg)

News will be here