Osiedle Krasińskiego przepytane o bezpieczeństwo

Arkadiusz Szczepański, Lubelski Lider Bezpieczeńśtwa, kontynuuje swoją cenną akcję

Tylko połowa mieszkańców osiedla Krasińskiego w Lublinie czuje się bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Ok. 70% z nich widuje w swojej okolicy patrole policji rzadko, bardzo rzadko albo wcale, a patroli straży miejskiej prawie połowa mieszkańców nie spotkała na osiedlu w ogóle. Tak wynika z ankiety bezpieczeństwa, jaką na osiedlu Krasińskiego przeprowadził Arkadiusz Szczepański.

Arkadiuszu Szczepańskim, emerytowanym policjancie, który od ponad 10 lat prowadzi badanie ankietowe, pytając lublinian, czy czują się bezpiecznie w swojej okolicy, pisaliśmy wielokrotnie. Na podstawie ankiet Szczepański opracowuje raporty, które mają pomóc urzędnikom, straży miejskiej i policji w ukierunkowaniu swoich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zaczął od dzielnicy, w której mieszka, czyli Czubów Południowych, gdzie w międzyczasie został wybrany dzielnicowym radnym. Później przebadał Czuby Północne, Za Cukrownią, a w ubiegłym roku Konstantynów. W sumie przepytał już ponad 26 tysięcy mieszkańców i przygotował cztery kompleksowe raporty. Jego wysiłek i efekty społecznej pracy doceniło Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna przyznając mu w 2018 roku tytuł „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”. W 2022 roku społecznik uhonorowany został tytułem Osobowość Roku 2022 Miasta Lublin w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. W tym roku Szczepański wyruszył przebadać kolejną dzielnicę – Rury. Właśnie udostępnił pierwszy, cząstkowy raport.

– Dotyczy osiedla Krasińskiego. Jego pierwszą część przebadałem w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w ramach akcji na Konstantynowie, a dokończyłem w lutym i marcu w ramach rozpoczętego badania na LSM. W sumie w ankiecie wzięło udział 1427 mieszkańców, a jej wyniki są dość niepokojące – mówi Lubelski Lider Bezpieczeństwa. – Tylko połowa mieszkańców oceniła poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania bardzo dobrze i dobrze, 34% średnio a 8% bardzo źle. Mieszkańcy narzekają również na małą liczbę na osiedlu patroli służb mundurowych, szczególnie tych pieszych. Ich zwiększenia, w prowadzonych przeze mnie ankietach, stale domaga się od 85 do 90% ankietowanych osób – podkreśla Szczepański.

Nie sposób dziwić się mieszkańcom, bo patroli obiektywnie jest coraz mniej. Przed ponad 20-laty w odpowiedzi na narzekania mieszkańców i apele o zwiększenie liczby patroli ówczesny komendant wojewódzki policji, Zbigniew Głowacki skierował na ulice wszystkich funkcjonariuszy, którzy na co dzień zajmowali się pracą biurową, łącząc ich w pary z bardziej doświadczonymi w tym względzie funkcjonariuszami lubelskich komisariatów. Obecny szef lubelskich policjantów nawet, gdyby chciał tak zrobić miałby problem, bo w lubelskim garnizonie ciągle rośnie liczba policyjnych wakatów. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie w ostatnich miesiącach z 7 lubelskich komisariatów na emeryturę przeszła ponad setka funkcjonariuszy, a tylko w lutym br. ponad 50. Prowadzone nabory nie są w stanie wypełnić tej luki.

Lubelski Lider Bezpieczeństwa kontynuuje swoją akcję. Do końca tego roku chce odwiedzić jeszcze ponad 2000 mieszkań na LSM. – Z uwagi na dużą ilość mieszkań znajdujących się w dzielnicy Rury kolejne osiedla LSM wezmą udział w ankiecie w latach 2024-26, gdyż czas realizacji ankiet w dzielnicy Rury przewidziany jest na 4 lata – przypomina Arkadiusz Szczepański. ZM

Wyniki „Ankiety bezpieczeństwa” na osiedlu Krasińskiego

1. Czy zna Pan/Pani swojego obecnego dzielnicowego?

 • tak – 9%
 • nie – 91%

2. Czy chciałby Pan/ chciałaby Pani znać swojego dzielnicowego?

 • tak – 53,5%
 • nie – 12,5%
 • trudno powiedzieć – 25%

3. Czy miał Pan/miała Pani okazję spotkać dzielnicowego Straży Miejskiej?

 • tak – 5%
 • nie – 95%

4. Jak Pan/Pani ocenia poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania?

 • bardzo dobrze – 8%
 • dobrze – 42%
 • średnio – 34%
 • źle – 6%
 • bardzo źle – 2%
 • nie mam zdania – 8%

5. Jak często widzi Pan/Pani patrole Policji w okolicach swojego miejsca zamieszkania?

bardzo często – 1,5%
często – 8%
średnio – 21%
rzadko – 32%
bardzo rzadko – 23,5%
wcale – 14%

6. Jak często widzi Pan/Pani patrole Straży Miejskiej w okolicy swojego miejsca zamieszkania?

 • bardzo często – 0,5%
 • często – 2%
 • średnio – 8%
 • rzadko – 20,5%
 • bardzo rzadko – 25%
 • wcale – 44%

7. Jakiego rodzaju patrole Policji i Straży Miejskiej powinny być kierowane w okolice Pana/Pani miejsca zamieszkania? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

piesze – 86%
zmotoryzowane – 29%
rowerowe – 45%

8. O jakiej porze dnia Pana/Pani zdaniem patrole są najbardziej wskazane? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

 • w godz. od 6 do 12 — 8%
 • w godz. od 12 do 18 — 20%
 • w godz. od 18 do 24 – 87%
 • w godz. od 24 do 6 – 38%

9. Jak ocenia Pan/Pani efektywność działań Policji w swojej dzielnicy?

bardzo dobrze – 3%
dobrze – 21%
średnio – 28%
źle – 8%
bardzo źle – 3%
nie mam zdania – 37%

10. Czy Straż Miejska spełnia Pana /Pani oczekiwania?

 • tak – 7%
 • nie – 40,5%
 • nie mam zdania – 52,5%

11. Co Pana/Panią niepokoi lub powoduje poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania?

 • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 65%
 • akty chuligaństwa i wandalizmu (np. dewastowanie placów zabaw, graffiti na elewacjach budynków, podpalanie śmietników itp.) – 48%
 • włamania do mieszkań (domów) – 27%
 • psy bez nadzoru i kontroli (brak kagańca, smyczy) – 23%
 • włamania do piwnic – 19%
 • włamania do samochodów – 12%
 • nic mnie nie niepokoi i nie powoduje że czuję się zagrożony/a – 5%
 • zakłócanie ciszy nocnej – 5%
 • nocne libacje alkoholowe pod blokami o różnych porach – 5%
 • zgromadzenia pod sklepami okolicznych ”pijaczków” zaczepiających ludzi – 4%
 • duża ilość bezdomnych śpiących na klatkach i je zanieczyszczających – 4%
 • załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym – 2,5%
 • obecność dużej ilości nietrzeźwych bezdomnych na osiedlu – 2,5%
 • nieprawidłowe parkowanie pojazdów – 1,5%
 • nie sprzątanie odchodów po psach – 1,5%
 • zaśmiecanie terenów miejskich i osiedlowych – 1,5%
 • zbyt szybka jazda samochodami po osiedlu – 1%
  kradzieże rowerów oraz ich wyposażenia ( np. koło)– 0,5%
 • uszkadzanie samochodów(zarysowania karoserii, przebijanie opon, itp.) – 0,5%
 • nocne wyścigi samochodów i motocykli – 0,5%
 • gołębie zanieczyszczające odchodami posesje (dokarmianie) – 0,3%
 • porzucone wraki samochodów na parkingach osiedlowych – 0,3%
 • kradzieże samochodów – 0,2%
  próby oszustwa na wnuczka i policjanta – 0,2%

Dwadzieścia zjawiska najbardziej niepokojących mieszkańców osiedla Krasińskiego (LSM):
1.Brak przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i ul. Struga, co stwarza szczególne zagrożenie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich szkół (SP nr 57 i LO nr IX),
2.Nocna szybka jazda samochodami po ul. Krasińskiego, Zana oraz Bohaterów Monte Cassino,
3.Wieczorne spożywanie alkoholu przez mężczyzn na ławkach wzdłuż bloku przy ul. Krasińskiego 12,
4.Zbieranie się grup osób pod sklepem Żabka przy ul. Krasińskiego 14 w celu spożywania alkoholu,
5.Nocne hałasy i imprezy alkoholowe przed pubem „Kawa i Lawa” przy ul. Krasińskiego 11,
6.Częste włamania do mieszkań i piwnic w bloku przy ul. Krasińskiego 12,
7.Spożywanie alkoholu na ławkach za blokiem przy ul. Krasińskiego 10 od strony bloków przy ul. Irydiona,
8.Spożywanie alkoholu w okresie wiosenno-letnim na placu zabaw pomiędzy ul. Irydiona a ul. Leonarda,
9.Częste przesiadywanie na skwerku przy ul. Krasińskiego 3 osób spożywających tam alkohol,
10.Załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby będące pod wpływem alkoholu w okolicach sklepów: Żabka i Lewiatan przy ul. Krasińskiego 3,
11.Duża ilość bezdomnych śpiących w wieżowcach przy ul. Krasińskiego 3 i Zana 13, zanieczyszczających klatki schodowe,
12.Niebezpieczne przejście dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) przy ul. Zana u zbiegu z ul. Krasińskiego,
13.Gromadzenie się pod sklepami: Żabka i Lewiatan (ul. Krasińskiego 3) osób bezdomnych zaczepiających ludzi, które również spożywają tam alkohol,
14.Zanieczyszczanie balkonów i elewacji budynków odchodami gołębi co stwarza dla mieszkańców zagrożenie chorobami zakaźnymi – od pasożytniczymi (obrzeżki),
15.Stałe spożywanie alkoholu przez grupy mężczyzn na rogu bloku przy ul. Krasińskiego 3 i z tyłu bloku przy ul. Zana 13,
16.Spożywanie alkoholu pod sklepem Stokrotka przy ul. Leonarda 18,
17.Spożywanie alkoholu przez grupy mężczyzn na ławkach przed blokiem ul. Krasińskiego 6 w okresie letnim,
18.Libacje alkoholu na placu zabaw za blokiem przy ul. Krasińskiego 6 o różnych porach w lecie,
19.Przebywanie podejrzanych osób w prześwitach bloku przy ul. Krasińskiego 6, spożywających tam alkohol,
20.Gromadzenie się młodzieży spożywającej alkohol pomiędzy garażami przy ul. Krasińskiego 12.

Sporządził/opracował:
Arkadiusz Szczepański
Lubelski Lider Bezpieczeństwa

News will be here