Osiedle wreszcie złapie oddech

Łącznik ul. Milenijnej z ul. Szeligowskiego odkorkuje wyjazd z osiedla

Mieszkańcy osiedla przy ul. Milenijnej i ul. Organowej na Czechowie Południowym w końcu nie będą mieli problemu z wyjazdem w porannym szczycie. Wkrótce oddana do użytku zostanie bowiem krótka, ale bardzo ważna droga łącząca ul. Milenijną z ul. Szeligowskiego na wysokości wlotu ul. Fijałkowskiego. Dotąd jedynym wyjazdem dla wszystkich mieszkańców była korkująca się ul. Organowa.


– Budowa nowej drogi łączącej jedną z głównych ulic dzielnicy tj. ul. Szeligowskiego, z obsługującą duże osiedle bloków wielorodzinnych ul. Milenijną, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta. Nowa droga będzie stanowiła przedłużenie ciągu ulic Gębali-Fijałkowskiego prowadzącego bezpośrednio w rejon głównych lubelskich szpitali i budynków uczelni medycznej – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Zakres prac w tym miejscu obejmował budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości ok. 80 m. Zrealizowano także zatoki z 8 miejscami postojowymi oraz obustronne chodniki. W celu zbudowania jezdni wykonano nasyp budowlany, na którym następnie powstało odwodnienie, oświetlenie drogowe, pełna konstrukcja jezdni, miejsc postojowych i chodników. Przed otwarciem drogi dla ruchu wykonane zostanie jeszcze oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt tej części zadania wyniósł ok. 700 tys. zł brutto. Data otwarcia nowego połączenia nie została jeszcze sprecyzowana. – Otwarcie nowego odcinka drogi zaplanowano po odebraniu całego zakresu robót – dodaje J. Góźdź.

Budowa połączenia ul. Milenijnej z ul. Szeligowskiego była możliwa dzięki uzyskanemu przez Gminę Lublin wsparciu z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ramach większego kontraktu pod nazwą „Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie” miasto dostało 5 mln zł dofinansowania do rozwoju gminnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu już wcześniej udało się zrealizować budowę ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki, oraz wybudować ulice: Brata Alberta, Kuncewiczowej i Oczki. Za realizację wszystkich robót w wyniku wygranego przetargu odpowiadała spółka PRD Lubartów S. A. Marek Kościuk

News will be here