Ósmoklasiści po matematyce. Rozwiązałbyś zadanie z truskawkami? [GALERIA]

Ostatnie chwile przez egzaminem z matematyki w SP nr 7 w Chełmie

Dziś, drugiego dnia egzaminów, ósmoklasiści (na zdjęciu uczniowie SP nr 7 w Chełmie) rozwiązywali test z matematyki. Większość uczniów oceniła go jako łatwy, a najwięcej problemów strawiło zdanie z geometrii o bokach kwadratu i zadanie rachunkowe z truskawkami. Rozwiązałbyś?

Pan Jan sprzedawał w swoi sklepie 120 kg truskawek. Połowę masy tych truskawek sprzedał w dużych opakowaniach, 10% masy truskawek – w średnich, a pozostałe truskawki w małych opakowaniach. W tabeli podano informacje dotyczące sprzedaży truskawek w sklepie pana Jana. Oblicz, jaką kwotę otrzymał pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek.

W czwartek, ostatniego dnia egzaminów uczniowie zmierzą się z wybranym językiem obcym. Rd.

News will be here