Ostatnie pożegnanie arcybiskupa

W ubiegły wtorek setki duchownych z całej Polski, w tym przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, władze miasta i województwa oraz wielu lublinian zgromadziło się w lubelskiej archikatedrze i wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych śp. abp. Bolesława Pylaka. Były metropolita lubelski zmarł 6 czerwca w wieku 97 lat. Spoczął w kryptkach lubelskiej archikatedry.


Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym koło Krasnegostawu. Gimnazjum i liceum ukończył w Tarnowskich Górach. Maturę zdawał eksternistycznie w czasie II wojny światowej. W 1943 r. wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego w Krężnicy Jarej.

Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1948 r. Został wikariuszem w Nałęczowie. Rok później rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, uzyskując w 1953 r. tytuł doktora. Równocześnie przez kolejne lata pracował naukowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz prowadził zajęcia w Lubelskim Seminarium Duchownym. W 1969 r., uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 1978 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1988 r. – profesorem zwyczajnym.

Biskupem lubelskim został w 1975 r., a 1992 roku został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności arcybiskupa metropolity lubelskiego. Po czterech latach posługi arcybiskupiej, ze względu na ukończenie 75. roku życia, złożył rezygnację z urzędu. Jego następcą na urzędzie arcybiskupa lubelskiego został abp. Józef Życiński.

Bolesław Pylak był autorem wielu książek, artykułów, rozpraw naukowych, m.in. „Egzorcyzmy i satanizm w cieniu demonicznego zła”, „Modlitwa Ojcze Nasz jako synteza duchowości chrześcijańskiej”, „Życie Maryi Matki Jezusa i naszej Matki”. MS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here