Oświadczają, co mają

Rozpoczynamy prezentację oświadczeń majątkowych świdnickich samorządowców za 2018 rok, które niedawno opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik. Na początku oświadczenia najważniejszych urzędników i miejskich radnych.


Burmistrz Waldemar Jakson razem z żoną zaoszczędzili 40 tys. zł i mają polisy ubezpieczeniowe Aviva na kwotę 133 zł i 57 292,20 zł. Mają też wspólny samochód marki Audi A4 z 2006 roku wyceniony na 24 tys. zł. Włodarz miasta w spadku odziedziczył dobra, które są jego odrębnym majątkiem: 1/3 udziału w dopłacie 7,7 zł do każdej z 52 akcji PZL – Świdnik. Ma 1/6 udziału w domu o pow. 103 mkw., działce o pow. 827 mkw. i garażu o pow. 19,5 mkw. (o łącznej wartości 75 tys. zł. Jako burmistrz w 2018 roku zarobił 152 393,35 zł, ale też przekazał darowiznę w wysokości 50 600 zł. Nie ma zaciągniętych kredytów, ani pożyczek.

Zastępca burmistrza ds. komunalnych Andrzej Radek zgromadził ok. 9 tys. zł i papiery wartościowe na kwotę 397 zł. Ma mieszkanie o powierzchni 29,5 mkw. warte ok. 130 tys. zł. Jego miesięczne zarobki w ratuszu to ok. 9500 zł (wiceburmistrz nie podaje łącznych zarobków za 2018 rok) i łącznie 1825,20 zł złotych diety, którą otrzymał, sprawując przez kilka miesięcy na przełomie 2018 i 2019 roku funkcję radnego powiatu). Radek jeździ dziewięcioletnim Volkswagenem Golf Plus wartym ok. 30 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy – do końca spłaty pozostało 11 700,03 zł. oraz pożyczkę na cel konsumencki w wysokości 35 000 zł – do spłaty ma jeszcze 14 931,53 zł.

Marcin Dmowski, od lutego tego roku – wiceburmistrz ds. inwestycji i rozwoju, odłożył 79 tys. zł. Ma dom o powierzchni 411,80 mkw. warty 800 tys. zł. W 2018 roku prowadził agencję reklamową i z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 2 746 893,65 zł i 273 830,28 zł dochodu. Z wartościowych sprzętów posiada laser grawerujący, laser CO2, tamponiarkę Eko Nova. Spłaca kredyt studencki w wysokości 5141 zł, leasing dwóch samochodów Volvo XC60 (jeden wart 86321,22 zł, drugi 94950,92 zł), dług z karty kredytowej w wysokości 5 tys. zł, kredyt hipoteczny na 800 tys. zł i inwestycyjny na 250 tys. zł.

Sekretarz urzędu miasta Ewa Jankowska wraz z mężem zaoszczędzili 80 tys. zł i mają dom o powierzchni 190 mkw. wart ok. 730 tys. zł. Razem posiadają też dwa samochody – Volvo S60 z 2017 roku i Opla Insignia z 2012 r. Jako sekretarz miasta w 2018 roku zarobiła 168 777 zł i 38 265 zł z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej miejskiej spółki PK Pegimek.

Radny Kazimierz Bachanek (KWW Waldemara Jaksona) majątek dzieli z żoną. Razem zaoszczędzili 325 tys. zł i 12 500 euro. Są też właścicielami mieszkania o powierzchni 110 mkw. o wartości 350 tys. zł, działki o pow. 22 arów, wycenionej na 70 tys. zł i lokalu przeznaczonego na gabinet stomatologiczny, który jest wart 160 tys. zł. Wspólnie posiadają również 52 akcje pracownicze WSK PZL-Świdnik o wartości nominalnej 10 zł każda i samochód marki Volkswagen Golf z 2017 roku. Bachanek prowadzi Zakład Urządzeń Medycznych i z tego tytułu w 2018 roku odnotował stratę 41 494,29 zł. Jego emerytura za ubiegły rok wyniosła łącznie 26 471,74 zł, dodatek za represje polityczne w stanie wojennym 4932 zł, a dieta radnego – 12 740,65 zł.

Waldemar Białowąs, radny Koalicji Obywatelskiej, ma wspólnotę majątkową z żoną. W jej skład wchodzą: dom o powierzchni 139 mkw. o wartości 900 tys. zł., działka orna do zabudowy o pow. 2274 mkw. warta 200 tys. zł i siedmioletnie auto marki Volvo XC60. W 2018 roku zarobił 152 316,87 zł jako świdnicki wicestarosta i 1420,39 zł na umowach zlecenie. Spłaca cztery kredyty: dwa hipoteczne na budowę domu – na 328 302,76 zł i 69 848,74 zł, jeden konsumencki na 11 076 zł i jeden na zakup środków transportu na kwotę 52 900 zł.

Katarzyna Denis (KWW W. Jaksona) odłożyła 10 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 45,40 mkw. o wartości 178 tys. zł. Jest też właścicielką garażu o pow. 21,30 mkw. na działce pow. 0,2002 ha, a łączna wartość obu nieruchomości to 40 tys. zł. W 2018 roku radna pracowała na dwóch etatach – do połowy roku jako główna księgowa w przedszkolu nr 6 i żłobku miejskim nr 1, a następnie jako prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. W sumie z tytułu umowy o pracę zarobiła 143 565,78 zł, z umowy zlecenie 13 242,19 zł, a z tytułu sprawowania mandatu radnej – 12 633,28 zł. Radna spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 17 805,93 franków szwajcarskich.

Grzegorz Doroba (KO) odłożył 13 tys. zł i 153 CHF. Ma małżeńską wspólność majątkową i z żoną posiadają: mieszkanie o pow. 61 mkw. warte 230 tys. zł. oraz dwa garaże o pow. 16 mkw. wycenione na ok. 50 tys. zł. W 2018 roku jako nauczyciel w PCEZ zarobił 49 153,39 zł, a jako radny – 250 zł. Jest właścicielem dziewięcioletniego Opla Astry wycenionego na ok. 25 tys. zł i czternastoletniego motocykla Yamaha XTX 660 wartego ok. 10 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 69 980,51 franków.

Krzysztofa Kamińska (KO) ma lokaty na łączną sumę 96 200 zł i 4314,51 USD na koncie walutowym. Jest właścicielką mieszkania o pow. 60,10 mkw. o wartości 200 tys. zł. i garażu o pow. 24 mkw. wartego 20 tys. zł. W ramach spółdzielczego własnościowego prawa posiada garaż 16,80 mkw., który został wyceniony na 21 tys. zł. Jest też współwłaścicielką mieszkania o pow. 69,34 mkw., wartego 198 tys. zł i 1/8 zabudowanej nieruchomości o pow. 435 mkw., która jest warta 200 tys. zł. Jako lekarz rodzinny prowadzący gabinet lekarski w 2018 roku osiągnęła przychód w wysokości 787 948,61 zł i dochód w wysokości 164 017,91 zł. Dodatkowo zarobiła 4182,05 zł i pobierała dietę radnego. Spłaca pożyczkę w wysokości170 tys. zł

Maciej Kantor (ŚWS) odłożył 7500 zł. Jest właścicielem 1/3 mieszkania o pow. 75,6 mkw., wartego ok. 300 tys. zł. Jego dieta radnego za 2018 rok wyniosła 250,52 zł. Jako elektryk zarobił 10 521,60 zł, a jako pielęgniarz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie – 39 702,79 zł. Jeździ Mazdą 626 z 1995 roku, której wartość nie przekracza 10 tys. zł.

Tomasz Kociński (KWW. W. Jaksona) wraz z żoną odłożył 40 tys. zł. Mają dom o pow. 70 mkw. i wartości 80 tys. zł, 1/3 udziałów w gospodarstwie rolnym o pow. 3,64 ha działki rolnej i 0,28 ha działki rolno-budowlanej zabudowanej domem i budynkami gospodarczymi. Łączna powierzchnia budynków to ok. 150 mkw., a wszystko jest warte 150 tys. zł. Ma też 14-arową działkę rolno-budowlaną o wartości 30 tys. zł. Radny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach, której świadczy usługi z zakresu ratownictwa medycznego na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, a jego ostatni dochód (2017 rok) z tego tytułu wyniósł 27 525,93 zł. Z kolei jako nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku zarobił 57 080, 35 zł, a z tytułu umowy zlecenia 2400 zł. Jeździ Renault Scenie 1,9 dci z 2008 roku. Spłaca kredyty hipoteczne na sumę 46 799, 84 franków i 60 tys. zł oraz kredyt odnawialny na 6 tys. zł.

Roman Kozak (KWW W. Jaksona) nie ma oszczędności. Razem z żoną w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu posiadają mieszkanie o pow. 52,4 mkw. i wartości 200 tys. zł. Są właścicielami garażu o pow. 16 mkw. i wartości 35 tys. zł. Jako kontroler jakości w PZL-Świdnk zarobił w 2018 roku 97 878,35 zł, a jako radny – 15 836,43 zł. Jest właścicielem dwóch samochodów: dziewięcioletniego Renault Scenica wartego 27 tys. zł oraz jedenastoletniej Hondy Civic o wartości poniżej 10 tys. zł. Spłaca pożyczkę w kwocie 26 250 zł.

Oświadczenia kolejnych radnych w następnym numerze „Nowego Tygodnia”. JN