Oświatowo-żłobkowe roszady radnego Brzozowskiego

Zdaniem radnego Stanisława Brzozowskiego w budynku przy ul. Chrobrego znowu powinien funkcjonować żłobek

Radny Stanisław Brzozowski proponuje, by miasto ponownie przeznaczyło budynki oświatowe przy ul. Bolesława Chrobrego na LSM oraz ul. Kurantowej na Czechowie na żłobki. Placówki dla najmłodszych funkcjonowały w tych miejscach do początku lat 90-tych ubiegłego wieku.


– Takie placówki bez wątpienia są dziś potrzebne zarówno w północnej, jak i południowej części naszego miasta. Oba budynki mają doskonałe lokalizacje pod względem potrzeb małych dzieci oraz duże ogrody z miejscem na plac zabaw – przekonuje Stanisław Brzozowski (radny niezrzeszony) w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka.
Dziś budynek przy ul. Chrobrego zajmuje Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, natomiast obiekt przy ul. Kurantowej jest siedzibą szkoły filialnej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 z ul. Bronowickiej.

Co miałoby się więc stać z tymi placówkami?

– Znane są plany budowy nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb SPS nr 26. Po ich realizacji placówka będzie funkcjonować w całości w jednym obiekcie, a zwolniony budynek przy ul. Kurantowej mógłby zostać przeznaczony na żłobek – wskazuje Brzozowski. – Z kolei MDK „Pod Akacją” mógłby zostać wtedy przeniesiony do opuszczonej głównej siedziby SPS nr 26 przy ul. Bronowickiej, gdzie zyskałby dodatkową powierzchnię i miałby większe możliwości realizacji swoich zadań statutowych, objęcia zajęciami znacznie większą ilość dzieci czy choćby aulę do różnego rodzaju występów – dodaje miejski radny.

Władze miasta nie wykluczają wprowadzenia w życie kreślonego przez radnego scenariusza, jednocześnie przyznają jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie prędko nie zapadnie. Wszystko zależy bowiem od tego, kiedy uda się zdobyć środki niezbędne dla budowy nowej siedziby SPS nr 26.

– Aktualnie sytuacja dotycząca budowy nowego obiektu na potrzeby Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 jest na wstępnym etapie. Miasto Lublin złożyło

wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków finansowych na budowę tej szkoły z rezerwy celowej budżetu państwa. Ewentualna realizacja inwestycji wymagać będzie

również opracowania dokumentacji projektowej. Biorąc pod uwagę fakt, że kwestia pozyskania środków na budowę szkoły nie jest zależna od decyzji władz miasta uprzejmie informuję, że sprawa wykorzystania budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 18 oraz ul. Kurantowej 5 będzie ewentualnie rozważana na etapie realizacji inwestycji dotyczącej Szkoły Specjalnej nr 26 – informuje Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Remontów.

Marek Kościuk