Otwarcie urzędów

Rząd przywrócił od poniedziałku, 25 maja, bezpośrednią obsługę interesantów w urzędach. Wznowiono też działalność domów dziennego pobytu i WTZ-ów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Oznacza to, że w każdym urzędzie będzie już można osobiście załatwić formalności. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Niektóre urzędy już wcześniej wpuszczały petentów.

Nie odbywało się to dotąd np. w Urzędzie Gminy Dubienka, która obok Białopola była jednym z najbardziej dotkniętych przez epidemię samorządów w powiecie chełmskim. Po wykryciu koronawirusa u pracownicy GOPS wszystkich urzędników poddano kwarantannie, a Krystyna Deniusz-Rosiak, wójt gminy Dubienka, musiała zamknąć urząd. Na początku kwietnia znów zaczął on funkcjonować.

Urzędnicy odbierali telefony i korespondencję od petentów, ale interesanci nie mogli do urzędu wchodzić, tylko przyjmowano ich przy wejściu do niego. Tak też było w wielu innych gminach powiatu chełmskiego. W gminie Kamień przy drzwiach wejściowych do urzędu zainstalowano dzwonek, którego petenci używali, aby zszedł do nich urzędnik.

Z kolei w gminie Żmudź już na początku epidemii ustawiono „w przedsionku” urzędu specjalne stanowisko z przezroczystej pleksi (wykonane na zamówienie), gdzie bezpiecznie obsługiwano interesantów. Wójt Deniusz-Rosiak po doświadczeniach z marca obawia się trochę wejścia w życie złagodzonych przepisów odnośnie obsługi interesantów, tym bardziej, że epidemia nie minęła (nowych zakażonych koronawirusem w regionie przybywa). Aby lepiej się zabezpieczyć na przyjęcie interesantów od 25 maja, w ubiegłym tygodniu w urzędzie organizowali przepierzenia z pleksi.

– Zachowamy wymagane rygory sanitarne i przywrócimy bezpośrednią obsługę tak, jak jest to wymagane w rozporządzeniu – mówi wójt Deniusz-Rosiak.

Nie tylko urzędy

Po 24 maja możliwe będzie wznowienie działalności dziennych domów pomocy i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej. Przebywać w tych placówkach będą mogły tylko osoby bez objawów choroby zakaźnej. Jest też długa lista koniecznych do przestrzegania zasad higieny, w tym regularne wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, stolików po każdym spożywającym posiłek i powierzchni, tj. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł itd. Do tego dezynfekcja toalet – przynajmniej 4 razy dziennie. (opr. t)