Ożywili dawne tradycje

Mieszkańcy gminy Wojsławice licznie uczestniczyli w uroczystości otwarcia „Ośrodka dawnych kultur i tradycji” w Rozięcinie. To miejsce jest prawdziwą perełką powiatu chełmskiego. Wkrótce takich turystycznych i rekreacyjnych perełek w gminie Wojsławice jeszcze przybędzie.

Remont drewnianego budynku dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie wzbudzał ciekawość wielu mieszkańców gminy Wojsławice. 1 i 2 czerwca w końcu poznali niezwykłe efekty prowadzonych tam prac. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 powstał tu „Ośrodek dawnych kultur i tradycji”. Uroczystość otwarcia tego wyjątkowego miejsca połączono z obchodami „Dnia Dziecka”, podczas których m.in. zaprezentowała się grupa taneczna „Iskierki” z Wojsławic.

Okazja do świętowania była podwójna, więc atrakcji w Rozięcinie nie zabrakło. W ciągu dwóch dni w Ośrodku zorganizowano m.in. warsztaty kulinarne, mające na celu kultywowanie tradycji kuchni regionalnej, a także zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców, występy zespołów ludowych i grup śpiewaczych, tj.: Orkiestra Dęta z Uchań, „Zza rzeki” z Siedliszcza, „Borowianki” z Raciborowic, „Czerwona Jarzębina” z Rozięcina, Klub Seniora „Aktywna Jesień” z Wojsławic.

W oficjalnym otwarciu „Ośrodka dawnych kultur i tradycji” uczestniczyli m.in. Henryk Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice, Jolanta Jabłońska przewodnicząca rady gminy, Beata Juśkiewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, a także przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi Rozięcin, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz rady sołeckiej w Rozięcinie. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem nowo otwartego Ośrodka, jego niepowtarzalnego wyposażenia, a także zapowiedzianej bogatej oferty zajęć, które będą w nim realizowane. Spotkanie zakończono wieczorną potańcówką „na ludową nutę”, podczas której na scenie wystąpili Kapela z Lublina i Kapela z Grabowca.

Otwarcie Ośrodka dawnych kultur i tradycji to część projektu pod nazwą „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice”. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”. W Ośrodku planowane są pokazy dawnych zawodów, rękodzieła ludowego, inscenizacje dawnych obrzędów i zwyczajów, festyny etnograficzne oraz warsztaty kuchni tradycyjnej. Będzie tam prowadzona działalność paramuzealna, uzupełniająca ofertę gminy Wojsławice w zakresie obcowania mieszkańców z historią, kulturą i tradycją. Ale Ośrodek w Rozięcinie to nie jedyny element projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice”.

Obejmuje on też remont i zagospodarowanie synagogi w Wojsławicach, gdzie wkrótce otworzona zostanie Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej, a także budynek byłej szkoły w Majdanie Ostrowskim, gdzie tworzony jest Ośrodek Trzech Kultur. Wszystkie trzy budynki stanowią symbol „trójkulturowości” gminy Wojsławice, gdzie przed laty żyli przedstawiciele trzech kultur: polskiej (katolickiej), ukraińskiej (prawosławnej) i żydowskiej. Kultury te przeplatały się tworząc wyjątkowy dorobek kulturowy.

Na realizację projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej” gmina Wojsławice pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 537 478,12 zł, a jego całkowita wartość to 3 850 708,19 zł. Projekt obejmuje prace remontowe trzech budynków, zagospodarowanie terenów przyległych, aranżację wnętrz i wyposażenie pomieszczeń oraz promocję całego przedsięwzięcia. Zrealizowany projekt przyczyni się do ożywienia dawnych kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here