Paderewski wzorem tolerancji

Uczniowie lubelskiego „Paderka” z odebraną 19 maja tablicą „Bezpieczna szkoła”

Międzynarodowe Liceum Paderewski z Lublina zajęło 2 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ opracowywanym pod patronatem Komisji Europejskiej. Prywatne liceum z ul. Symfonicznej może pochwalić się tym samym Dyplomem Równości i emblematem „Bezpieczna szkoła”.


Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to coroczne badanie, w ramach którego uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych oceniają swoje szkoły pod kątem otwartości i akceptacji mniejszości LGBTQ+. Odpowiadają anonimowo na 19 pytań o widoczność, dyskryminację, postawy nauczycieli i nauczycielek oraz zaangażowanie szkoły. Wyniki są sumowane i przeliczane. Z tegorocznego rankingu wynika, że 30% młodzieży uważa, że nie każda osoba może czuć się w szkole bezpiecznie.

– Biorąc pod uwagę, że obowiązek szkolny w tej grupie wiekowej obejmuje około 1,5 mln uczniów i uczennic – daje to prawie pół miliona osób, które uczą się i dorastają w poczuciu zagrożenia. Co więcej – jak podkreślają to autorzy rankingu – nie jest to tylko młodzież LGBTQ+, ale każda osoba, która w powszechnym mniemaniu odstaje od normy.

Pomimo tego aż 83% ankietowanych mówi o tym, że w ich szkole jest przynajmniej jedna osoba, do której mogą zwrócić się o pomoc.

– To pokazuje wprost, że cały system opiera się na ludziach i dobrej woli pojedynczych nauczycieli i nauczycielek. Bez nich uczniowie i uczennice byliby pozostawieni sami sobie, ponieważ system ich nie wspiera. Od lat obserwujemy dysproporcję pomiędzy tym, jakie opinie mają młode osoby, a tym, co sądzą o systemie – komentuje Dominik Kuc, koordynator Rankingu.

Jak wypadł Lublin, a jak województwo lubelskie?

W województwie lubelskim aż 31% młodzieży zadeklarowało, że widzi regularnie przejawy dyskryminacji na terenie swojej szkoły. Aż 77% osób wskazało, że widzi symbole obraźliwe dla osób LGBTQ+ (np. naklejki z napisem zakaz pedałowania). Lublin na tle regionu wypadł nieco lepiej – 73% ankietowanych wskazało na to, że ma przynajmniej jedną osobę do której może zwrócić się z problemem na terenie szkoły. Lepsza od średniej wojewódzkiej pozycja samego Lublina to m.in. zasługa Międzynarodowego Liceum Paderewski, który w ogólnopolskim zestawieniu zajął drugie miejsce, tuż za zwycięskim XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym z Poznania oraz innych renomowanych lubelskich ogólniaków. Jako szkoły „przyjazne LGBT i zaangażowane” uczniowie oprócz „Paderka” wskazali również: III LO, IV LO, VIII LO, Państwowe LO Sztuk Plastycznych, a jako szkoły „przyjazne LGBT”: I LO, II LO, IX LO, XXIX LO, XXX LO i Prywatne LO Królowej Jadwigi.

– W naszej szkole podejmowane są liczne inicjatywy równościowe takie jak Tęczowy Piątek. My, uczennice i uczniowie możemy chodzić z tęczowymi przypinkami, nikt nie ma z tym najmniejszego problemu. Przez dwa lata swojej edukacji nigdy nie spotkałam się z sytuacją, w której ktokolwiek byłby dyskryminowany przez kogokolwiek. Każda uczennica i każdy uczeń w naszej szkole może być sobą, wyglądając przy tym jak chce i być kim chce. Nauczyciele nigdy nie komentują wyglądu, zainteresowań, czy orientacji seksualnej w przykry sposób, tak jak niestety czasem zdarza się to w innych szkołach – komentuje tak wysokie miejsce swojej szkoły, Antonina Krawczyk, uczennica „Paderka”. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here