Pamiątki kultu

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza na otwarcie wystawy „Pogańskie przedmioty kultu i chrześcijańskie symbole”. Wernisaż odbędzie się 1 lutego o godz. 14.

– Celem wystawy jest prezentacja przedmiotów i symboli kultowych oraz miejsc związanych z dawnymi kultami religijnymi od chwili pojawienia się pierwszych wierzeń po czasy związane z chrystianizacją ziem polskich – zapowiada Artur Capała, dyrektor Muzeum. Wśród nich znajdują się m.in.: pojedyncze znaleziska grobowe, np. amulety z kości ludzkiej oraz kości i zębów zwierzęcych, muszli, kręgu rybiego, zawieszki w kształcie topora (z brązu i bursztynu), figurka uszebti w kształcie mumii egipskiej, figurki zwierząt, krzyżyki i enkolpiony z brązu i kości, ikonki kamienne i brązowe, ponadto znaleziska bagienne (intencjonalnie wrzucone do bagna) np. wióry krzemienne z Wincentowa, siekierki brązowe, toporek kamienny, a także gliniane lampki oliwne. – Oprócz tego na wystawie eksponowane są: rekonstrukcja grobu kultury amfor kulistych z Krasnegostawu sprzed ok. 4500 lat, popielnice gliniane z przepalonymi kośćmi ludzkimi, gliniana urna twarzowa, a także wyposażenie grobu wojownika ze Żdżannego-Zagrody, grobu z Opoki wyposażonego w naczynie ze znakami solarnymi i ornamentem w postaci meandra i jodełki oraz bronią rytualnie giętą, datowanych na okres wpływów rzymskich.

Na uwagę zasługuje również kamień zakładzinowy, znaleziony podczas remontu budynku dawnego sejmiku (obecnie urzędu miasta Krasnystaw), zawierający monety od XVII do XIX w. oraz część zakładziny wieży w Stołpiu: naczynie i toporek kamienny. – Po raz pierwszy w naszym muzeum eksponowane będzie wyposażenie kurhanu w Białce, na które składają się naczynia, w tym puchar tulipanowatego kształtu zdobiony ornamentem jodełki oraz toporek kamienny i narzędzie krzemienne sprzed ok. 4500 lat – opowiada dyrektor Capała. Wystawę przygotowano ze zbiorów: Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Lubelskiego, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz ze zbiorów własnych. (kg)