Pan Mirosław na zasłużonej emeryturze

Po ponad 40 latach pracy w Urzędzie Gminy Leśniowice na zasłużoną emeryturę odszedł Mirosław Kusik, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Były podziękowania, kwiaty, życzenia i upominki. – Współpraca z panem Mirosławem była zaszczytem i wielką lekcją dla nas wszystkich – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice.

Mirosława Kusika w gminie Leśniowice znają prawie wszyscy. Przepracował 49 lat, z czego 41 lat w Urzędzie Gminy Leśniowice. Pracę zawodową rozpoczął w 1971 r. w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W latach 1978 – 1982 pełnił funkcję inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Leśniowice. Po niespełna roku przerwy tj. w 1983 ponownie podjął zatrudnienie w leśniowskim urzędzie.

Przez ostatnich kilkanaście lat pełnił funkcję Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W ostatni dzień pracy w UG Leśniowice urządzono uroczystość pożegnalną, podczas której koledzy i koleżanki dziękowali panu Mirosławowi za współpracę.

– Pan Mirosław wykonywał obowiązki, które często wymagały pracy w terenie, dzięki czemu zna każdy zakątek naszej gminy – mówiła Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Współpraca z panem Mirosławem była zaszczytem i wielką lekcją dla nas wszystkich. Dziękujemy za oddanie i trud włożony w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Przejście na emeryturę nie musi oznaczać końca aktywności, ale może być początkiem kolejnych wyzwań. (mo)