Papieska pieczęć z XVIII wieku odnaleziona pod Siennicą Różaną!

Podczas poszukiwań w Żdżannem w gminie Siennica Różana, Wojciech Werus ze Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Wolica” z Izbicy znalazł ołowianą bullę papieża Benedykta XIV, pochodzącą z lat 1740-1758.

– Mimo upływu lat oraz materiału z jakiego została wykonana, bulla zachowała się w bardzo dobrym stanie – podkreśla Wojciech Werus.

Ołowiana pieczęć była nieodzowną częścią papieskich listów oraz pism wysyłanych do biskupów oraz innych duchownych. Skarb trafił już do chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

– Odnaleziona bulla papieska Benedykta XIV jest okrągłym, dwustronnym odciskiem tłoka pieczętnego w kształcie medalionu, który pierwotnie był dołączony do pergaminowego dokumentu za pomocą sznurka – informuje Paweł Wira, dyrektor chełmskiej delegatury WKZ. – Przedmiot ma średnicę około 3,8 cm, grubość około 0,5 cm i waży 62 gramy. Na awersie widoczne są wizerunki świętych Piotra i Pawła oraz krzyż, a na rewersie imię papieża Benedykta XIV .

Bulla pochodzi z okresu pontyfikatu Benedykta XIV, tj. z lat 1740-1758. Decyzją lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków bulla zostanie przekazana do zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Wojciech Werus zauważa, że Benedykt XIV to postać dla wielu bardzo kontrowersyjna. – Często nie przebierał w słowach przeklinając do tego stopnia, że współpracownicy musieli go uspokajać. Bardzo krytycznie wyrażał się o Żydach przez co przez wielu uważany był za antysemitę. Usiłował usunąć z listy ksiąg zakazanych dzieła Kopernika oraz Galileusza, co miało zbliżyć naukę z Kościołem – opowiada odkrywca bulli. (kg)

News will be here