Pawłów znów miastem i siedzibą gminy?

fot. Jarmark Pawłowski, archiwum

Jeszcze w XIX wieku Pawłów mógł poszczycić się posiadaniem praw miejskich. Odebrano mu je w 1869 r., po upadku powstania styczniowego, w wyniku carskich represji. Dziś władze gminy zastanawiają sie czy nie pora rozpocząć starania o ich przywrócenie. Zdaniem radnego Ryszarda Maziarczuka to właśnie w Pawłowie, a nie w Rejowcu Fabrycznym powinna mieścić się siedziba gminy.

Pawłów to największa pod względem powierzchni oraz liczby ludności miejscowość gminy Rejowiec Fabryczny. W regionie znana jest przede wszystkim z bednarskich i garncarskich tradycji, do których zresztą nawiązuje flagowa impreza gminy – Jarmark Pawłowski, przyciągający co roku tłumy odwiedzających. Pierwotnie osada nosiła nazwę Łyszcz i w 1359 r. wzmiankowana była, jako wieś książęca, następnie była wsią biskupią, a w latach 70. XV wieku staraniem biskupa chełmskiego Pawła Grabowskiego na gruntach wsi powstało miasteczko Pawłów.

Prawa miejskie straciło w 1869, kiedy to po upadku powstania styczniowego, w wyniku carskich represji, Pawłów zdegradowano do wsi. W 1870 r. stał się siedzibą gminy; według stanu na 1 lipca 1952 r. gmina Pawłów składała się z 22 gromad, a po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 r. gminy Pawłów już nie przywrócono, utworzono natomiast jej odpowiednik – Gminę Rejowiec Fabryczny z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym, co funkcjonuje do dziś.

Na ostatniej sesji padła zapowiedź, że gmina bierze pod uwagę rozpoczęcie starań o przywrócenie wsi Pawłów praw miejskich.

– Nie wszczęliśmy w tej sprawie jeszcze żadnych formalnych kroków, ale zechcemy zapytać mieszkańców, co o tym pomyśle sądzą. Rząd dość przychylnym okiem patrzy na samorządy, które kiedyś posiadały prawa miejskie, a obecnie chcą je odzyskać, więc być może jest to szansa także dla nas. Oczywiście jest to też kwestia spełnienia pewnych wymagań, ale wydaje się, że Pawłów ma odpowiednie atuty. W ostatnim czasie miejscowość się rozwinęła, są zakłady, zainteresowani inwestowaniem na tym terenie są kolejni przedsiębiorcy, jest szkoła, dom kultury, parafia – wskazuje wójt Zdzisław Krupa.

Na sesji ze strony radnego Ryszarad Maziarczuka padła z kolei propozycja rozważenia możliwości przeniesienia siedziby gminy z Rejowca Fabrycznego do Pawłowa właśnie. Jak wyjaśniał, byłby to powrót do korzeni, bo przed laty siedziba gminy mieściła się w Pawłowie, a obecnie sesje rady gminy również odbywają się w tutejszym domu kultury.

Jak zauważył przewodniczący rady gminy Mirosław Maziarz, taka decyzja zapewne wiązałaby się z koniecznością budowy nowego urzędu, co z kolei stanowiłoby duże obciążenie dla budżetu gminy. Inną kwestią jest to, jak tę inwestycję postrzegaliby sami mieszkańcy.

– Ratusz w Wojsławicach kosztował zdaje się ok. 5 mln zł, a był budowany ileś lat temu, więc dziś trzeba byłoby to pomnożyć razy 2 albo 3. Stanęlibyśmy przed dylematem, czy budować salę gimnastyczną, czy ratusz – zauważył przewodniczący.

Temat przeniesienia siedziby gminy Rejowiec Fabryczny do Pawłowa nie jest nowy.

– Miasteczko Pawłów miało swoją długoletnią tradycję, więc ta dyskusja powraca co jakiś czas, choć w ostatnich kilku latach nikt jej nie podnosił. Jeśli taka jest wola radnych i mieszkańców oczywiście możemy na ten temat rozmawiać. Przed laty urząd gminy mieścił się w Pawłowie, w budynku, który dziś jest wykorzystywany na potrzeby oświaty. Działa tam szkolna stołówka i zerówka. Gdyby chcieć przenieść tam urząd, na pewno wymagałoby to dużego nakładu prac, ale rozbudowa nie wchodzi w grę, bo to obiekt zabytkowy.

Trzeba by było szukać innych możliwości albo rozważyć budowę nowego budynku. Obecnie siedziba gminy mieści się w tym samym budynku co Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny. Rodzi to pewne problemy, oba urzędy mają taki sam adres, więc niektóre instytucje na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym czasem nas mylą – otrzymujemy pisma, które powinny trafić do miasta i odwrotnie – ale nie jest to coś, z czym sobie nie można poradzić – mówi wójt Krupa. (w)

News will be here